Boostercampagne GGD’en in volle vaart

10 december 2021Coronavirus

HELP ELKAAR OM ONLINE EEN AFSPRAAK TE MAKEN

De GGD’en zijn op stoom aan het komen met de landelijke boostervaccinaties. Deze week kunnen de GGD’en 350.000 prikken zetten en vanaf volgende week zijn dat gemiddeld 700.000 boosterprikken per week. Dit is onder andere afhankelijk van de toestroom van ouderen naar de vaccinatielocaties. Daarom roepen de GGD’en mensen op om ouderen in hun directe omgeving die hulp kunnen gebruiken met computer en internet te helpen om hun afspraak voor de boosterprik online te maken op www.coronavaccinatie-afspraak.nl. Dat gaat sneller dan bellen en zo kunnen we de vaart er bij het prikken goed in houden. Mensen geboren in 1950 of eerder en die meer dan 6 maanden geleden hun laatste prik hebben gehad, kunnen online een afspraak maken voor een boosterprik, ook als ze nog geen uitnodigingbrief hebben ontvangen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat het grootste deel van de 60-plussers voor het einde van dit jaar de boosterprik heeft ontvangen, zoals de minister van VWS ons heeft verzocht.

Samenwerken
Om dit doel te realiseren, werken de GGD’en onder andere samen met Defensie en Het Rode Kruis. Door enorme inspanningen van de regionale GGD’en, betrokken uitzendbureaus en de hulp van mensen en bedrijven die zich hebben aangemeld op de speciale website www.ggdreservisten.nl raakt de bemensing op orde. Dat zijn niet alleen mensen die helpen met prikken, maar ook met het voorbereiden van de boosterprikken en de administratie ervan. De koepelorganisatie GGD GHOR Nederland beheert de site en is blij en dankbaar met het hoge aantal aanmeldingen dat op ruim elfduizend staat.

Zorgvuldig
De website is bedoeld voor samenbrengen van vraag en aanbod van mensen die willen helpen in de verschillende GGD-regio’s. Professionele bureaus zorgen voor het koppelen van de juiste mensen aan de vraag vanuit de GGD’en. Het vaccineren moet gebeuren door mensen die goed zijn opgeleid en bekwaam zijn om vaccinaties toe te dienen. Het verwerken van gevoelige persoonsgegevens van mensen die zich opgeven voor de boosterprik moet ook zorgvuldig gebeuren, volgens de geldende wet- en regelgeving. Dit maakt dat de selectie van mensen de nodige tijd kost, inclusief het instrueren en trainen van de mensen die zich hebben aangemeld. Zowel landelijk als regionaal werven de GGD’en continu door, zodat zij het maximale aantal vaccinaties kunnen blijven geven en in 2022 volop door kunnen met de boostercampagne. De GGD’en hebben er alle vertrouwen in dat ze klaar zijn voor de monsterklus.

Regionale aanpak
GGD’en zijn regionale organisaties. Dit maakt dat zij dichtbij de mensen werken in de regio en hun aanpak van elkaar kan verschillen, omdat de samenstelling en leeftijd van de bevolking anders is per regio. Zo gaan bepaalde regio’s de komende weken andere leeftijdsgroepen uitnodigen dan in andere regio’s, simpelweg omdat de samenstelling van de bevolking anders is. Ook is het maken van afspraken per regio afhankelijk van de aantallen zorgmedewerkers die kunnen meehelpen. Alle GGD’en werken hard aan het geven van de boosterprik aan zoveel mogelijk mensen in hun regio.

60-plussers
Mensen van 60 jaar en ouder, die meer dan 6 maanden geleden hun laatste prik hebben gehad, worden van oud naar jong uitgenodigd om de extra prik te halen. Dit omdat oudere mensen kwetsbaarder zijn en daarom als eerste een boosterprik nodig hebben. De GGD-site www.uitlegprikafspraak.nl legt uit hoe mensen online een afspraak kunnen maken.
Het doel is om zoveel mogelijk mensen van 60 jaar en ouder en zorgmedewerkers voor het einde van het jaar een booster aan te bieden.

2022
In de eerste maanden van 2022 blijft de capaciteit om ruim 700.000 vaccinaties per week te zetten in stand. Het streven is dat in de loop van januari en in de daarop volgende maanden, iedereen in de 7de maand na zijn laatste vaccinatie, of doorgemaakte coronabesmetting, een boosterprik kan krijgen.