Cees Verdam

“Verbinden doen we samen!”

Ik ben sinds 2010 DPG van deze GGD en ik heb gezien dat een brede GGD, en goede samenwerking essentieel in tijden van incidenten en crises. Maar ook voor het dagelijkse werk is dit essentieel. Daarom zoeken we bij GGD Flevoland nadrukkelijker de verbinding met samenwerkingspartners in de publieke gezondheid, met gemeenten en niet in de laatste plaats met Flevolanders.
Verbinding tussen de verschillende bronnen van informatie en gegevens, verbinding tussen de professionals die achter dezelfde voordeur bij de mensen thuis komen, verbinding tussen de mensen die ‘met‘ de burgers praten en mensen die ‘over’ de burgers praten. Dit filmpje illustreert ons motto: verbinden doen we samen!

Met de decentralisaties is de betrokkenheid van gemeenten veel groter geworden. Dat maakt dat we de dienstverlening meer dan voorheen op maat per gemeente gaan maken, en minder vanuit het collectieve. Het bestuurlijke krachtenveld is ook veranderd: het bestuurlijk overleg sociaal domein is veel belangrijker geworden. Dat vraagt ook een andere houding van ons als GGD. We moeten echt openstaan voor de vragen van de gemeenten en van de burgers.
Dat is de uitdaging! En daar is een robuuste GGD voor nodig, die volume heeft en snel kan schakelen als dat nodig is.