Nieuws

Filters

Betrek gezondheid omwonenden bij beslissing over intensieve veehouderij

15 feb 2018 Veiligheid

Er moet meer aandacht komen voor de gezondheid van omwonenden bij besluitvorming over agrarische bedrijvigheid. Daarvoor pleit GGD GHOR Nederland in aanloop naar het debat over dierziekten en ... Lees meer

Lees meer over

Federatie Opvang, Leger des Heils en GGD GHOR Nederland vragen aandacht voor preventieve gezondheidszorg

29 nov 2017 Preventieakkoord

Er is meer aandacht nodig voor preventieve medische zorg voor mensen in de maatschappelijke opvang. Dat vragen de Federatie Opvang, GGD GHOR Nederland en het Leger des Heils ... Lees meer

Lees meer over

Steeds minder gemeenten blijven achter in toezicht kinderopvang

28 nov 2017 Jeugd & Opvoeden

De Inspectie van het Onderwijs constateert dat het toezicht en handhaving kinderopvang door gemeenten en GGD’en weinig risico’s kent. Lees meer

Lees meer over

Verspreiding van jodiumtabletten

3 okt 2017 Veiligheid

In de week van 2 oktober ontvangen 1,2 miljoen huishoudens die wonen binnen een straal van 100 kilometer van een kernreactor een kaart in de brievenbus. Op de kaart wordt aangekondigd ... Lees meer

Lees meer over

“Extra investeren in mensen die minst profiteren van economische groei”

25 sep 2017 Preventieakkoord

Hieronder de reactie van GGD GHOR Nederland op de Troonrede en de diverse Rijksbegrotingen. Lees meer

Lees meer over