PFAS

PFAS

Preventie

PFAS zijn door de mens gemaakte chemische stoffen, die van nature niet in het milieu voorkomen. De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. PFAS zijn in veel producten toegepast vanwege hun handige eigenschappen. Maar PFAS kunnen een negatief effect hebben op het milieu en de gezondheid.

PFAS zijn zorgwekkende chemische stoffen: ze breken niet of nauwelijks af in het milieu en ze kunnen schadelijke effecten hebben. Ze kunnen zich gemakkelijk en snel verspreiden en na blootstelling hopen ze op in het menselijk lichaam, in dieren en planten. Daarom is het belangrijk om verspreiding van deze stoffen te blijven aanpakken.

Gezondheidseffecten
Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat we alleen al via ons eten en drinkwater méér PFAS binnenkrijgen dan veilig is voor onze gezondheid. De gezondheidskundige grens geeft aan welke blootstelling geen gezondheidsrisico’s geeft en dus nog veilig is. Als je lange tijd meer binnenkrijgt dan die grenswaarde, dan neemt de kans op gezondheidseffecten toe. Dat betekent niet dat je er ook daadwerkelijk ziek van wordt. Dat hangt ook af van veel andere zaken, zoals erfelijke aanleg, leefstijl en of je andere ziekten hebt. Maar het is voor je gezondheid sowieso beter om er zo weinig mogelijk van binnen te krijgen.

Wat kun je doen?
Je kunt zelf weinig doen om PFAS te vermijden. PFAS kan namelijk in voedsel, drinkwater, de bodem en consumentenproducten zitten. Omdat PFAS in meerdere voedselproducten zit, is het goed om gevarieerd te eten, zodat de kans dat je veel PFAS binnenkrijgt kleiner is. En je kunt er op letten dat je consumentenproducten koopt die geen PFAS bevatten. Daarmee help je ook minder PFAS te verspreiden.

Het RIVM adviseert de overheid ervoor te zorgen, dat PFAS minder wordt gebruikt, zodat mensen minder in contact komen met PFAS. En er wordt gewerkt aan een Europees verbod.

Meer informatie
Meer informatie over PFAS is te vinden via GGD Leefomgeving en via het RIVM.