Privacyverklaring testen om op reis te gaan

Testen op het coronavirus bij reizigers en communicatie van de uitslag
Het is belangrijk dat je gegevens goed beveiligd zijn. Wij zijn er voorzichtig mee en we houden ons aan de wet, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie werken er met uw persoonsgegevens?
GGD GHOR Nederland beheert het IT-systeem CoronIT voor de GGD’en. De GGD’en zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens als u een coronatest doet. Daarvoor gebruiken en bewaren we uw persoonsgegevens. Dat doen we zoals dat in de wet staat. Dit betekent dat we netjes en veilig met uw persoonsgegevens omgaan. Ook moeten we u laten weten welke gegevens we van u hebben, wat we ermee doen en wie ermee werkt. Uw gegevens worden met de volgende organisaties gedeeld:

• GGD: Lokale GGD-afdelingen, ook de GGD-artsen. (vanaf nu: GGD)
• GGD GHOR Nederland
• Laboratorium die jouw coronatest onderzoekt
• IT-provider van de applicatie CoronIT (Topicus) en de subverwerkers
• Teleperformance (callcenter)

Als u een afspraak maakt voor een coronatest via het callcenter, komen uw persoonsgegevens in CoronIT. CoronIT is het administratiesysteem voor het testproces en de communicatie hierover. De GGD’en kunnen zien van wie een testuitslag is. Wij van GGD GHOR Nederland kunnen dat normaalgesproken niet zien. Behalve als er een probleem is dat we moeten oplossen. Dit doen we dan vanuit onze Servicedesk rol. In het plaatje hieronder, ziet u op welke plekken uw gegevens terechtkomen.


Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?
We gebruiken uw persoonsgegevens om een coronatest te kunnen doen. En om de uitslag van deze test aan de GGD en aan u te laten weten. Wilt u weten welke persoonsgegevens we vragen? En waarvoor we ze nog meer gebruiken? Kijk dan bij ‘Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens nog meer?’. Hieronder ziet u eerst een kort overzicht van wat er met uw gegevens gebeurt.

 • U wilt op reis. U besluit daarom dat u uzelf wilt laten testen bij de GGD.
 • U meldt u aan voor een test via het callcenter voor reizigers via 0800-5005. U kijkt zelf waar en wanneer u uzelf wilt laten testen. De callcenter medewerker vraagt niet wanneer u op reis gaat. U moet dus zelf kijken wanneer u de test moet laten doen. U krijgt altijd een PCR-test. U moet een BSN hebben om u te kunnen laten testen. Alleen met BSN kan u de QR-code ophalen in de CoronaCheck applicatie.
 • U krijgt de coronatest. Uw test gaat naar een laboratorium voor onderzoek.
 • We sturen u een e-mail als de uitslag bekend is. U kunt de uitslag van de test bekijken op de coronatest.nl. U kunt de uitslag na een bepaalde tijd ook ophalen in de CoronaCheck-app. Is de uitslag positief en bent u dus besmet met corona? Dan neemt de GGD contact met u op. Als de test onbeoordeelbaar is, moet u zelf bellen voor een nieuwe test. Een medewerker van het callcenter belt als u na een tijd niet zelf hebt gebeld.
 • Heeft u corona? Dan bespreekt de GGD de vervolgstappen met u. Bijvoorbeeld of u tijdelijk thuis moet blijven. En geen contact met andere mensen mag hebben. Dit heet isolatie. Ook onderzoeken ze met wie u contact hebt gehad. En hoe u aan de besmetting bent gekomen. Dit is het bron- en contactonderzoek.

Hieronder vind je meer informatie over alle stappen

STAP 1: U meldt zich aan voor een test

U belt met het callcenter voor reizigers voor het maken van een afspraak. Het nummer is 0800-5005. De medewerker van het callcenter registreert uw persoonsgegevens. Hij of zij plant een afspraak voor de coronatest. U krijgt een bevestiging van uw testafspraak via e-mail en in een sms.


STAP 2: De test

De GGD doet de coronatest. Eerst zoeken ze uw persoonsgegevens op in de administratie. En ze zorgen dat die gekoppeld zijn aan het testbuisje met uw test en de streepjescode die daarop staat.

Een medewerker van de GGD doet de test bij u. Dit is een PCR-test. Het wattenstaafje met cellen uit je neus en keel gaat in het testbuisje.


STAP 3: Uw test gaat naar het laboratorium

Het testbuisje gaat in een veilige verpakking. Een koerier brengt het testbuisje naar een laboratorium.


STAP 4: Analyse van uw test

Het laboratorium test het monster. De uitslag van deze coronatest kan zijn:

 • Positief: u bent besmet met corona.
 • Negatief: u bent niet besmet met corona.
 • Onbeoordeelbaar: de test wordt afgekeurd.

Het laboratorium zet de uitslag in het administratiesysteem.


STAP 5: U krijgt de uitslag

Het laboratorium laat in het administratiesysteem weten welke uitslag hoort bij welke streepjescode. Dit systeem koppelt de streepjescode weer aan uw persoonsgegevens in CoronIT. Daarna krijg je de uitslag te horen. Dat kan op de volgende manieren:

 • U krijgt een e-mail dat uw uitslag klaarstaat op coronatest.nl. Is de uitslag positief en heeft u corona? Dan neemt de GGD contact met u op. De GGD bespreekt ook de vervolgstappen met u.
 • U krijgt een e-mail als de test niet kon worden beoordeeld. Dan moet u zelf een nieuwe afspraak maken. Een callcenter medewerker zal u bellen als dit te lang duurt. Dan kan ook een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens nog meer?
Het is belangrijk dat we in Nederland weten hoeveel besmettingen er zijn en hoeveel tests er zijn gedaan. Voor dit soort overzichten gebruiken we uw gegevens, maar de overzichten zijn wel anoniem. Dat betekent dat in de overzichten zelf geen persoonsgegevens meer staan. Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Ook dit gebeurt anoniem en volgens de regels die gelden voor wetenschappelijk onderzoek.

Wanneer u naar ons belt nemen we het gesprek op. Hierbij maken we ook gebruik van automatische spraakanalyse. De computer screent de opnames van uw telefoongesprek op bepaalde woorden. Op deze manier selecteren we opnames van telefoongesprekken voor een controle. We controleren bijvoorbeeld medewerkers op fraude. Of we onderzoeken of medewerkers medisch advies geven. Ook kijken we waarom het niet lukt om een afspraak te maken. Op deze manier kunnen we ons werk verbeteren.

Wanneer sturen we uw gegevens aan andere organisaties?
In sommige situaties sturen we gegevens over u aan andere organisaties. Gaat het om gegevens waarbij iemand erachter kan komen dat ze bij u horen? Dan doen we dat alleen als u er toestemming voor hebt gegeven. Of als we het volgens de wet moeten.

We sturen uw gegevens naar deze organisaties:

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). We sturen hen gegevens zodat ze de coronapandemie in beeld kunnen brengen.
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). We sturen hen gegevens die we volgens de wet moeten sturen aan het RIVM. Ook sturen we hen gegevens voor onderzoek.
 • Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten (LCDK). We sturen hen gegevens zodat ze de coronatests in Nederland goed kunnen regelen.

Welke persoonsgegevens gebruiken we?
We hebben uw gegevens nodig om de coronatest goed uit te voeren. En om u de uitslag te laten weten.

Dit zijn de persoonsgegevens die wij van u nodig hebben:

 • Voornaam & achternaam
 • Adres, of een andere plaats waar u te bereiken bent.
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burger Service Nummer (BSN)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Streepjescode testbuisje
 • Uitslag van de coronatest

Welke wetten regelen dat we uw persoonsgegevens mogen gebruiken?
Volgens de AVG mogen we uw persoonsgegevens alleen verwerken als we daar een geldige reden voor hebben. In de AVG staat wat deze geldige redenen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, publieke taak/algemeen belang of gerechtvaardigd belang.

We gebruiken uw persoonsgegevens om u te testen op het coronavirus voor uw reis. Als u ons belt, betekent dit dat u een overeenkomst met ons aangaat om u te testen voor uw reis. We moeten ons houden aan wettelijke verplichtingen als u positief wordt getest.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
We bewaren uw gegevens maximaal vijf jaar. Dat mag volgens de Wet publieke gezondheid. Daarna vernietigen we ze of we maken ze anoniem.

Bij de coronatest haalt een medewerker met een wattenstaafje cellen uit uw neus en keel. Dit wattenstaafje wordt naar een laboratorium gestuurd en onderzocht. Hoe lang het laboratorium het wattenstaafje bewaart, hangt af van de uitslag van de test:

 • Heeft u geen corona? Dan vernietigt het laboratorium het monster van uw test binnen een paar dagen.
 • Heeft u wel corona? Dan kan het laboratorium het monster van uw test 3 maanden bewaren. Het laboratorium gebruikt uw test om te onderzoeken hoe het virus zich verspreidt. Ook kan het geanonimiseerd materiaal door andere onderzoekers worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

We verzamelen uw DNA niet.

Als we uw gegevens langer willen bewaren, vragen we daar toestemming voor. Behalve als we volgens een andere wet verplicht zijn om ze te bewaren.

Opnames van gesprekken met het callcenter bewaren we 14 dagen. We gebruiken ze om de kwaliteit van ons werk te controleren. Of om klachten te kunnen behandelen. Na 14 dagen gooien we de opnames weg. Komt er binnen 14 dagen een klacht of een ander probleem waarvoor we de opnames nodig hebben? Dan bewaren we de opname totdat we de klacht behandeld hebben. Of het probleem hebben opgelost. De rapportages die we van de spraakanalyses maken, bewaren we 14 maanden. Hierin staan geen persoonsgegevens.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?
We vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens veilig zijn. We maken daarom afspraken met de mensen of organisaties die gegevens voor ons verwerken. In de afspraken staat wat ze met uw persoonsgegevens voor ons mogen doen.

Wat doen we nog meer?

 • We zorgen ervoor dat we werken met veilige systemen. We testen dat of we laten dat doen.
 • Medewerkers die met uw persoonsgegevens werken, weten wat ze wel en niet met de gegevens mogen doen. Ze moeten de persoonsgegevens geheimhouden.
 • We zorgen dat we werken volgens vaste procedure. En we houden ons aan de wetten en regels die gaan over persoonsgegevens.

Wat zijn uw rechten?
Dit zijn uw rechten volgens de wet:

 • U hebt het recht om goede informatie te krijgen over wat er gebeurt met uw persoonsgegevens.
 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens te bekijken. U kunt een kopie krijgen van uw gegevens.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan moeten we ze verbeteren.
 • In sommige gevallen mag u van ons eisen dat we uw persoonsgegevens verwijderen.
 • In sommige gevallen mag u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

In al deze situaties neemt u contact op met de GGD die uw test heeft gedaan.

Heeft u vragen of klachten over wat er gebeurt met uw persoonsgegevens?
Heeft u vragen of klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de GGD die uw test heeft uitgevoerd. Iedere GGD heeft een privacyverklaring. Daarin staat wie de Functionaris is.

In bijlage 1 vind je de websites van alle GGD’en.

U kunt een klacht ook melden bij GGD GHOR Nederland. Dit kan bij de Functionaris Gegevensbescherming van GGD GHOR Nederland. Het mailadres is fg@ggdghor.nl.

Hebben we uw klacht behandeld en bent u het niet eens met de uitkomst of hoe uw klacht is afgehandeld? Dan kan u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient

Wijzigingen
Als het nodig is passen we deze privacyverklaring aan. Bijvoorbeeld als er iets verandert in wie er persoonsgegevens verwerkt. Of welke persoonsgegevens we gebruiken.

We hebben deze verklaring voor het laatst aangepast op 12 juli 2021.

Bijlage 1: Lijst met websites GGD’en

Wilt u weten welke GGD bij uw gemeente hoort? Dit kunt u vinden op www.ggd.nl.

 • GGD Rotterdam-Rijnmond

https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/

 • GGD Noord- en Oost-Gelderland

https://www.ggdnog.nl/

 • GGD IJsselland

https://www.ggdijsselland.nl/

 • GGD Haaglanden

https://www.ggdhaaglanden.nl/home.htm

 • GGD Zuid Limburg

https://www.ggdzl.nl/

 • GGD Twente

https://www.ggdtwente.nl/

 • GGD Drenthe

https://www.ggddrenthe.nl/publiek/

 • GGD Hart voor Brabant

https://www.ggdhvb.nl/

 • GGD Zeeland

https://www.ggdzeeland.nl/

 • GGD Hollands Midden

https://ggdhm.nl/

 • GGD Fryslân

https://www.ggdfryslan.nl/

 • Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ

https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/

 • GGD Brabant-Zuidoost

https://www.ggdbzo.nl/Paginas/Default.aspx

 • GGD Limburg-Noord

https://www.ggdlimburgnoord.nl/

 • GGD Amsterdam

https://www.ggd.amsterdam.nl/

 • GGD Hollands Noorden

https://www.ggdhollandsnoorden.nl/

 • GGD Gelderland-Midden

https://www.vggm.nl/ggd

 • GGD Gelderland-Zuid

https://ggdgelderlandzuid.nl/

 • GGD Groningen

https://ggd.groningen.nl/

 • GGD regio Utrecht

https://www.ggdru.nl/inwoners.html

 • GGD Zaanstreek-Waterland

https://www.ggdzw.nl/

 • GGD Gooi en Vechtstreek

https://www.ggdgv.nl/

 • GGD Kennemerland

https://www.ggdkennemerland.nl/

 • GGD Flevoland

https://www.ggdflevoland.nl/

 • GGD West-Brabant

https://www.ggdwestbrabant.nl/