Privacyverklaring voor je vragen en klachten

Heb je een vraag of een klacht? En maak je daarvoor gebruik van het contactformulier op https://vragen.coronatest.nl/contact/? Dan geef je ons persoonsgegevens. Om jouw vraag of klacht te beantwoorden, gebruiken we jouw persoonsgegevens.

Als we jouw persoonsgegevens gebruiken, respecteren we jouw privacy. Ook houden we ons aan de wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hieronder staat hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.

Welke gegevens gebruiken we?
Gebruik je het contactformulier voor een vraag of een klacht? Dan vragen we je om persoonsgegevens en overige gegevens.

Persoonsgegevens:
• Je voornaam.
• Je achternaam.
• Je e-mailadres.
• Je telefoonnummer.

Overige gegevens:
• Wanneer we je kunnen bellen.
• Het onderwerp van je vraag of je klacht.
• De inhoud van je vraag of je klacht.

Schrijf in je vraag of je klacht niets over je eigen gezondheid. Want informatie over je eigen gezondheid zijn bijzondere persoonsgegevens. Die informatie hebben we niet nodig om je vraag of je klacht te beantwoorden.

Waarom mogen we jouw persoonsgegevens verwerken?
In de wet staat dat we een goede reden moeten hebben om jouw persoonsgegevens te gebruiken. In andere woorden, er moet een geldige rechtsgrond zijn. Als jij een vraag of een klacht invult op het contactformulier, willen wij graag een antwoord geven. Dat wij jou antwoord geven, is in jouw belang. Opnieuw in andere woorden: jouw gerechtvaardigd belang is de rechtsgrond.

Wij mogen jouw persoonsgegevens gebruiken voor deze doelen:
• Om alle vragen en klachten te beantwoorden.
• Om de kwaliteit van onze dienstverleningen te verbeteren.
• Om technische problemen op te lossen.

Mogen wij jouw persoonsgegevens aan anderen geven?
Heb je een vraag of klacht over testen? Dan kunnen we jouw persoonsgegevens aan anderen geven zoals:
• De klachtenfunctionaris van een lokale GGD.
• Het laboratorium dat jouw coronatest onderzoekt.
• Topdesk: Dit is de organisatie die alle vragen en klachten registreert.
• Topicus: Dit is de organisatie die de website heeft gemaakt voor je testafspraak en je testuitslag.
• Teleperformance: Dit is de organisatie van de verschillende coronatest afsprakennummers.

Heb je een vraag of klacht over vaccineren? Dan kunnen we jouw persoonsgegevens aan anderen geven zoals:
• De klachtenfunctionaris van een lokale GGD.
• Topdesk: Dit is de organisatie die alle vragen en klachten registreert.
• Teleperformance: Dit is de organisatie van het coronavaccinatie afsprakennummer.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
We bewaren jouw persoonsgegevens 6 maanden. Daarna worden ze verwijderd. Ben je niet tevreden over hoe wij je vraag of klacht hebben beantwoord? En wil je hierover een gesprek met ons? Of naar de rechter? Dan bewaren we je persoonsgegevens zolang als dat nodig is. Om goed jouw vraag of klacht af te handelen.

Sommige informatie bewaren we langer:
• Informatie over het aantal vragen en klachten.
• De onderwerpen van de vragen en klachten.
• Informatie over hoe lang het duurt voordat wij een vraag of klacht beantwoorden.
Dat mag, want in deze informatie zitten geen persoonsgegevens.

Wat zijn jouw rechten?
Als wij jouw persoonsgegevens gebruiken, heb jij een aantal rechten. Dat staat in de wet. Dit zijn jouw rechten:
• Je mag je persoonsgegevens zien. En je kunt een kopie van je persoonsgegevens krijgen.
• Zit er een fout in je persoonsgegevens? Dan mag je de fout laten verbeteren.
• Je mag ons vragen jouw persoonsgegevens te verwijderen.
• Je mag ons laten weten dat je het er niet mee eens bent dat we jouw persoonsgegevens gebruiken.

Wil je gebruik maken van één van deze rechten? Dan kun je ons hierover een e-mail sturen naar privacy@ggdghor.nl. Let op: dit gaat alleen over persoonsgegevens die we gebruiken om je vraag of klacht te behandelen. Voor een testafspraak of testuitslag gebruiken we ook persoonsgegevens. Wil je weten wat je rechten zijn bij die gegevens? Kijk dan in de privacyverklaring van de testaanvraag.

Heb je nog andere vragen of klachten over hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken? Dan kun je een e-mail sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming van GGD GHOR Nederland: fg@ggdghor.nl.

Wij mogen deze privacyverklaring veranderen
Wij mogen deze privacyverklaring veranderen. Dit mogen we omdat:
• De techniek verandert;
• Onze interne processen veranderen;
• Wetten en regels veranderen.

Daarom staat hieronder welke privacyverklaring dit is en op welke datum we deze hebben gepubliceerd.

Dit is versie 1 van deze privacyverklaring. We hebben deze versie op 28 oktober 2020 gepubliceerd.