Depressiepreventie jongeren

Depressie kun je maar beter vóór zijn, ook bij jongeren. Het is van belang dat de eerste signalen van sombere gedachten of een depressie zo vroeg mogelijk worden opgemerkt. Zoals op school, een voor jongeren belangrijke plek.

Tegenslagen en somberheid horen bij ieders leven, maar wat als de sombere gedachten de overhand nemen en leiden tot mentale en fysieke gezondheidsklachten, of zelfs een depressie? Waar kun je dan terecht en wie merkt de signalen op? Deze vragen gelden ook voor jongeren. GGD’en hebben een actieve rol als het gaat om preventie van depressie.

‘Welbevinden’ als onderdeel van de Gezonde School

Het overkoepelende programma over gezondheid en gezonde leefstijl voor scholen is de Gezonde School. Via de Gezonde School-aanpak kunnen scholen, met ondersteuning van Gezonde School-adviseurs van GGD’en en andere partners, aan de slag met onder andere het thema Welbevinden. Het gaat dan om een brede aanpak, waarbij er bijvoorbeeld tijdens lessen gesprekken zijn met jongeren over hoe het met ze gaat. Er komen vragen aan bod als: wat doe de puberteit met je? En: zijn al die lastige levensvragen en gedachten normaal, of is er meer aan de hand? Bij deze lessen wordt gebruik gemaakt van erkende lespakketten, zoals Kanjertraining, VRIENDEN of Happyles.

Daarnaast is een vroegtijdige bewustwording en signalering van depressie van belang. Hierbij spelen jongeren zelf, ouders, vrienden, leerkrachten en mentoren een belangrijke rol. Maar ook de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), via de periodieke contacten. Aan de hand van instrumenten als ‘Jijenjegezondheid’ en ‘Gezond Leven, check het even’ en Jouwggd.nl hebben jongeren de kans met JGZ-professionals in gesprek te gaan.

Ten slotte is het belangrijk om te zorgen voor een prettige schoolomgeving en borging van gemaakte afspraken in het schoolbeleid.

Samenwerken met de wegwijzer ‘Rondom Jong’

Rondom Jong is een wegwijzer voor professionals die betrokken zijn bij depressiepreventie onder jongeren. De wegwijzer is opgezet als een bordspel. Daarmee gaan de verschillende partijen om tafel zitten: school, jeugdgezondheidszorg, GGD, (school) maatschappelijk werk, wijkteam, GGZ, huisarts en gemeente. Samen doorlopen ze op het speelbord de ‘reis’ van een jongere met depressieve klachten. Ze gaan na of alle stappen goed zijn ingericht, wie en wat nog ontbreekt en wat er beter kan.

Rondom Jong is gemaakt door GGD GHOR Nederland, het Trimbos-instituut en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, vanuit het Meerjarenplan Depressiepreventie van het ministerie van VWS. Weten hoe de wegwijzer in de praktijk werkt? Bekijk de video van het Nuborgh College Veluvine in Nunspeet.

Maak depressie bespreekbaar. Kijk voor de overheidscampagne op Hey, het is okay.

Prenataal huisbezoek versterkt kansrijke start

30 jun 2022 Jeugd & Opvoeden

Met de wet ‘Prenataal huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg’ (PHB JGZ) krijgen alle gemeenten vanaf 1 juli 2022 de taak om een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan de ... Lees meer

Lees meer over

Aftrap voor een Gezonde Jeugd met staatssecretaris Van Ooijen

24 jan 2022 Jeugd & Opvoeden

Vandaag mocht GGD Hollands Midden de nieuwe staatssecretaris van het ministerie van VWS, Maarten van Ooijen, welkom heten. Van Ooijen bracht een werkbezoek aan de GGD om zich ... Lees meer

Lees meer over