Forensisch medische expertise bij kindermishandeling

Het programma FMEK is een project van de GGD’en, bedoeld om de regionale uitvoering van forensisch medische expertise bij kindermishandeling te verbeteren. FMEK staat voor Forensisch Medische Expertise Kindermishandeling.

Direct naar de factsheet FMEK

 

Forensische of gerechtelijke geneeskunde is de tak van geneeskunde die medische kennis toepast ten behoeve van rechtszaken en justitieel onderzoek. Binnen de forensische geneeskunde is kindermishandeling een apart expertisegebied. Artsen met deze expertise kunnen vaststellen of letsel bij een kind een gevolg kan zijn van mishandeling.

Het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport (VWS) heeft de GGD’en gevraagd de regionale organisatie van forensisch medische expertise bij kindermishandeling op te pakken en te verbeteren. GGD GHOR Nederland heeft dit verzoek geaccepteerd en zorgt voor uitwerking, implementatie en borging.

FMEK is onderdeel van en sluit aan bij het landelijke programma Geweld Hoort Nergens Thuis. Dit project ondersteunt het terugdringen van huiselijk geweld.

In onze factsheet kun je lezen over het doel, de aanpak en de deelprojecten van FMEK.

Het hoofddoel van FMEK

Het programma streeft naar een decentraal werkmodel, waarin de specialistische forensisch-medische expertise voor ieder kind overal en tijdig beschikbaar is, in lokale en regionale netwerken. De regionale aanpak voorkomt dat kinderen onnodig moeten reizen. De werkwijze houdt zoveel mogelijk rekening met de belevingswereld van het kind.

Verder moet de FMEK ervoor zorgen dat er een duidelijk kwaliteitskader is en dat het OM de rapportage over het letsel kan gebruiken in een eventuele rechtsgang.

Kinderen, maar ook andere kwetsbare personen

Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat het programma niet uitsluitend kindermishandeling behelst, maar ook mishandeling van andere kwetsbare personen die niet in staat zijn zichzelf goed uit te drukken. Ook de forensisch-medische expertise voor deze groep wordt op regionaal niveau georganiseerd.

Partners

De (forensisch artsen van) GGD’en werken samen met partners uit zowel de strafrechtketen als de zorgketen rondom kwetsbare personen. Dit zijn onder andere de politie, OM, Veilig Thuis, Centra voor Seksueel Geweld, NFI, LECK, FMG, huisartsen en kinderartsen.

Handelingskader voor het leveren van Forensisch Medische Expertise voor Kinderen (FMEK)

Op 17 juni 2020 in de Stuurgroep van het FMEK-project consensus bereikt over de inhoud van het “Handelingskader voor het leveren van Forensisch Medische Expertise voor Kinderen (FMEK) door GGD’en”. Alle partijen die zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep FMEK hebben met elkaar afgesproken om komend jaar te werken volgens dit Handelingskader FMEK, waarbij nadrukkelijk is gekozen voor een ‘lerende aanpak’. Dat wil zeggen dat partijen regionaal ervaringen opdoen met het werken volgens het Handelingskader FMEK in de praktijk en dat deze ervaringen regionaal (en indien noodzakelijk ook landelijk) worden geëvalueerd. Hieraan hebben alle stuurgroepleden zich gecommitteerd, met als belangrijke randvoorwaarde dat het handelingskader kan worden bijgesteld indien dat op basis van concrete casuïstiek nodig blijkt. De aandachts- en zorgpunten die door verschillende stuurgroeppartijen zijn aangedragen, zullen in de evaluatie en het vervolgproces worden meegenomen.

De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep FMEK:

Forensisch Medisch Genootschap (FMG)
GGD GHOR Nederland
Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK)
Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT)
Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Nationale Politie
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)
Openbaar Ministerie (OM)
Programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT)
Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling en huiselijk geweld (VVAK)

Download hier het handelingskader FMEK.

Regionale aanpak

In het programma FMEK zijn binnen de 10 politieregio’s Regionaal Coördinerend Experts FMEK aangewezen. Zij hebben een belangrijke rol bij de ontwikkeling, de implementatie en versterking van het FMEK netwerk in de regio. De Regionaal Coördinerend Expert FMEK is het aanspreekpunt voor regionale ketenpartners, onder andere Politie, OM en Veilig Thuis.

Heeft u vragen over de aanpak van FMEK in uw regio? Neem dan contact op met de Regionaal Coördinerend Expert FMEK.

 

Politieregio Regionaal Coördinerend Expert FMEK E-mail
Amsterdam-Amstelland Margriet Witteveen mwitteveen@ggd.amsterdam.nl
Noord-Holland Margriet Witteveen mwitteveen@ggd.amsterdam.nl
Rotterdam Jack Menke Menke@farr.nl
Den Haag Erik Huisman erik.huisman@ggdhaaglanden.nl
Den Haag Margreet Sijbring MSijbring@ggdhm.nl
Midden-Nederland Jonne Kortmann J.Kortmann@ggdflevoland.nl
Limburg Michel Limpens Michel.Limpens@ggdzl.nl
Zeeland – West-Brabant Ok van der Plas o.plas@ggdwestbrabant.nl
Zeeland – West-Brabant Frits Hendriks hflhendriks@gmail.com
Oost – Brabant Marja Bakkeren m.bakkeren@ggdbzo.nl
Oost – Brabant Susanne van Gog S.van.Gog@ggdhvb.nl
Oost-Nederland Tamara Gelderman t.gelderman@ggdijsselland.nl
Noord-Nederland

 

Meer weten

Factsheet FMEK
  • Het programma voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de periode 2018-2021 vind je hier.
  • Een forensisch arts vertelt in een informatief filmpje van de KNMG over zijn beroep.

Nieuws

De podcast Zwarte Muisjes over psychische problemen rond de zwangerschap

13 apr 2021 Kwetsbare groepen

Eén op de tien vrouwen krijgt psychische problemen rond de zwangerschap. In de podcast Zwarte Muisjes volg je Sanne, die na een eerdere postpartum depressie weer zwanger ... Lees meer

Lees meer over

GGD GHOR Nederland ondertekent derde landelijke agenda ter voorkoming van zelfdoding

28 jan 2021 Kwetsbare groepen

Vandaag ondertekende GGD GHOR Nederland, samen met Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS en tal van maatschappelijke organisaties, de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025, waarin zij samen optrekken om ... Lees meer

Lees meer over