Forensisch medische expertise bij kindermishandeling

Het programma FMEK is een project van de GGD’en, bedoeld om de regionale uitvoering van forensisch medische expertise bij kindermishandeling te verbeteren. FMEK staat voor Forensisch Medische Expertise Kindermishandeling.

Direct naar de factsheet FMEK

 

Forensische of gerechtelijke geneeskunde is de tak van geneeskunde die medische kennis toepast ten behoeve van rechtszaken en justitieel onderzoek. Binnen de forensische geneeskunde is kindermishandeling een apart expertisegebied. Artsen met deze expertise kunnen vaststellen of letsel bij een kind een gevolg kan zijn van mishandeling.

Het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport (VWS) heeft de GGD’en gevraagd de regionale organisatie van forensisch medische expertise bij kindermishandeling op te pakken en te verbeteren. GGD GHOR Nederland heeft dit verzoek geaccepteerd en zorgt voor uitwerking, implementatie en borging.

FMEK is onderdeel van en sluit aan bij het landelijke programma Geweld Hoort Nergens Thuis. Dit project ondersteunt het terugdringen van huiselijk geweld.

In onze factsheet kun je lezen over het doel, de aanpak en de deelprojecten van FMEK.

Het hoofddoel van FMEK

Het programma streeft naar een decentraal werkmodel, waarin de specialistische forensisch-medische expertise voor ieder kind overal en tijdig beschikbaar is, in lokale en regionale netwerken. De regionale aanpak voorkomt dat kinderen onnodig moeten reizen. De werkwijze houdt zoveel mogelijk rekening met de belevingswereld van het kind.

Verder moet de FMEK ervoor zorgen dat er een duidelijk kwaliteitskader is en dat het OM de rapportage over het letsel kan gebruiken in een eventuele rechtsgang.

Kinderen, maar ook andere kwetsbare personen

Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat het programma niet uitsluitend kindermishandeling behelst, maar ook mishandeling van andere kwetsbare personen die niet in staat zijn zichzelf goed uit te drukken. Ook de forensisch-medische expertise voor deze groep wordt op regionaal niveau georganiseerd.

Partners

De (forensisch artsen van) GGD’en werken samen met partners uit zowel de strafrechtketen als de zorgketen rondom kwetsbare personen. Dit zijn onder andere de politie, OM, Veilig Thuis, Centra voor Seksueel Geweld, NFI, LECK, FMG, huisartsen en kinderartsen.

Meer weten

Factsheet FMEK
  • Het programma voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de periode 2018-2021 vind je hier.
  • Een forensisch arts vertelt in een informatief filmpje van de KNMG over zijn beroep.

Programma ‘Nu Niet Zwanger’ voor kwetsbare mensen met kinderwens gaat uit van kracht

24 apr 2020 Kwetsbare groepen
Lees meer over

Monitoring en structureel borgen van eropaf-functie essentieel voor sluitende aanpak voor personen met verward gedrag

29 jan 2020 Kwetsbare groepen

Een sluitende persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag is een van de agendapunten van het Algemeen Overleg Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) wat plaatsvindt op woensdag 29 januari. GGD GHOR ... Lees meer

Lees meer over