GGD test zorgmedewerkers buiten de ziekenhuizen

Alle zorgmedewerkers die werkzaam zijn buiten het ziekenhuis met ziekteverschijnselen passend bij COVID-19 zijn welkom bij de GGD’en voor een coronatest. Alle GGD’en hebben hiervoor een testfaciliteit ingericht en voldoende testafname-capaciteit om zorgmedewerkers met ziekteverschijnselen te testen.

Zorgmedewerkers kunnen naar hun regionale GGD gaan voor een testafname als:

  • Zij ziekteverschijnselen (symptomen) van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) hebben.
  • Én zij door een bedrijfsarts, instellingsarts of huisarts zijn doorverwezen en aangemeld zijn bij de GGD.

Bent u zorgmedewerker en heeft ziekteverschijnselen passend bij COVID-19?

Bent u zorgmedewerker en werkt u buiten het ziekenhuis én heeft u klachten van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts)? Dan kunt u het volgende doen:

  • Meldt u zich bij uw leidinggevende en vraag welke arts is aangewezen om u door te verwijzen voor een test.
  • Is er binnen uw instelling geen arts aangewezen die u kan doorverwijzen of bent u een ZZP-Zorgprofessional? Neem dan contact op met uw regionale GGD. De gegevens vindt u op ggd.nl.

Wat gebeurt er als u zich bij de arts meldt?

De arts stelt u vragen over uw werk en uw gezondheid. Dat doet de arts om te beoordelen of u getest kan worden. Een van de vragen is of u ziekteverschijnselen van COVID-19 heeft. De arts doet deze medische check op basis van de Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers van de richtlijn COVID-19 van het RIVM.

De arts bepaalt na het stellen van de vragen of u wordt aangemeld voor een testafname bij de GGD. Als u wordt aangemeld door de arts, zorgt de GGD dat u zo snel als mogelijk wordt getest en laat aan uw arts weten wat het testresultaat is. De arts neemt contact met u op om de uitslag van de test met u te bespreken.

Bent u zorgmedewerker en verloopt het proces om u te laten testen niet goed?

We hopen dat iedereen met bovenstaande informatie weet bij wie hij/zij zich kan melden en hoe het proces verloopt om te komen tot een testafname bij de GGD.

Mocht u toch tegen zaken aanlopen die niet goed verlopen, dan willen wij u vragen om deze te melden bij de koepelorganisatie van uw zorginstelling.

Samen testen: zorginstellingen & GGD

Alle 25 GGD’en hebben hun testcapaciteit sinds maandag 6 april uitgebreid. Vóór 6 april werd al volop getest door zorginstellingen en GGD’en. Zorginstellingen die het testen van hun eigen medewerkers al goed hadden geregeld vóór 6 april, vragen we hier vooral mee door te gaan, indien mogelijk. Want alleen samen kunnen we zoveel mogelijk zorgmedewerkers met klachten testen.

Bent u directie- of managementlid bij een zorginstelling?

In de media geven een aantal zorginstellingen aan dat ze geen zorgmedewerkers kunnen aanmelden voor een testafname bij de GGD. Als de arts van deze zorgmedewerkers heeft beoordeeld dat deze zorgmedewerkers getest moet worden en de arts heeft hen aangemeld bij de GGD voor een testafname, dan zijn deze zorgmedewerkers welkom in de testfaciliteit van de GGD en worden ze daar getest. Wel kan het zo zijn dat de GGD u vraagt om uw medewerkers zelf te testen op het moment dat u dat al deed voor 6 april. Voor afstemming hierover kunt u contact opnemen met uw regionale GGD.

Informatie voor (bedrijfs)artsen verantwoordelijk voor triage en doorverwijzing

Zorgmedewerkers buiten de ziekenhuizen met ziekteverschijnselen passend bij COVID-19 moeten door een arts aangemeld worden bij een GGD. Bent u arts en wilt u weten hoe u iemand kunt aanmelden bij de GGD? Kijkt u dan op deze pagina.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op:

Informatie voor artsen      GGD’en testen op COVID-19