Informatie voor testafname-aanvragers over het registratiesysteem CoronIT

Bij de testprocessen rond COVID-19 zijn verschillende partijen betrokken zoals externe aanvragers, GGD’en, de reguliere laboratoria waar de GGD’en mee samenwerken, extra laboratoria (pandemielabs) en het Landelijk Coronatest Afsprakennummer. In de nabije toekomst mogelijk ook organisaties voor bevolkingsonderzoeken en anderen die GGD’en helpen met extra testfaciliteiten. Door alle betrokkenen aan te sluiten op één digitaal registratiesysteem, CoronIT, kunnen we landelijk beter overzicht bewaren en alle beschikbare capaciteit goed gebruiken. Bovendien kan veel tijd worden bespaard, doordat in CoronIT gegevens maar één keer worden ingevoerd.

Afspraken per 1 juni

Per 1 juni is het proces rondom het inplannen van een coronatest gewijzigd. Afspraken worden sindsdien vooral via het call center van het Landelijk Coronatest Afsprakennummer ingepland. Ook informeren zij geteste personen bij een negatieve uitslag. In het geval van een positieve uitslag neemt de GGD zelf contact op met de persoon. Informatie over de huidige gang van zaken leest u op de volgende pagina: https://www.rijksoverheid.nl/coronatest.
Ook als externe aanvrager, zoals bedrijfsarts, instellingsarts of huisarts, kunt u mensen met ziekteverschijnselen passend bij COVID-19 verwijzen naar het Landelijk Coronatest Afsprakennummer voor een testafname. Indien u zelf de afspraak inplant via CoronIT en ook de uitslag verstrekt aan de geteste persoon, vergeet dan in ieder geval niet de afsprakenstatus op afgerond te zetten. Zodat voor alle CoronIT gebruikers duidelijk is dat deze persoon al is geïnformeerd.

Ondersteuning CoronIT

Het registratiesysteem CoronIT ondersteunt u en overige betrokkenen bij:

  • Het aanmelden van te testen mensen. De uitvraag van klachten wordt sinds 1 juni uitgevoerd door call center medewerkers van het Landelijk Coronatest Afsprakennummer. In sommige gevallen, zoals bij jonge kinderen of mensen die niet naar een testlocatie kunnen komen, wordt een afspraak door een GGD ingepland. Als externe aanvrager kunt u ook een testafspraak inplannen; maar dat is dus, anders dan vóór 1 juni, geen verplichting meer. Houdt u zich bij het gebruik van CoronIT wel aan de recente werkinstructies, die u op deze pagina kunt vinden.
  • Het inplannen van afspraken voor te testen mensen. De afspraak kan gedurende het eerste contact met de te testen persoon worden ingepland. Voor u is zichtbaar wanneer en bij welke testlocatie ruimte is voor het afnemen van een test (datum, tijd). Hierdoor ontstaat een kortere doorlooptijd.
  • Afname en registratie van monsters. Indien nodig kan een GGD eenvoudig monsters naar een ander laboratorium sturen dan gebruikelijk. De aankomst van een monster in een laboratorium wordt direct bevestigd in het systeem. Hier wordt continue controle op uitgevoerd.
  • Het vastleggen van testuitslagen. Testresultaten worden automatisch vastgelegd in het registratiesysteem. De testuitslag wordt doorgegeven aan de te testen persoon via het Landelijk Coronatest Afsprakennummer en in het geval van een positieve uitslag door de GGD zelf.
  • Het verkrijgen van overzicht. Landelijke en regionale overzichten van het aantal afgenomen testen en resultaten, inclusief trends, worden dagelijks automatisch aangeleverd bij GGD’en, RIVM en andere gerechtigden.
  • Het behouden van landelijk inzicht. GGD’en blijven positieve testresultaten automatisch ontvangen, ook als in een opgeschaalde situatie testen door andere partijen worden afgenomen.

Werken met CoronIT

Belangrijke informatie over het werken met CoronIT:

Q&A-sessies CoronIT

De frequente Q&A-sessies die in mei en juni zijn georganiseerd worden voorlopig niet meer gepland vanwege de afnemende behoefte bij GGD-medewerkers en bedrijfsartsen.

Account aanvragen

Voor het aanvragen van een CoronIT account, voor u zelf of een collega, kunt u contact opnemen met de CoronIT Servicedesk: servicedesk-coronit@ggdghor.nl.

Account op inactief zetten
Sinds de ontwikkeling van het CoronIT project zijn er veel gebruikersaccounts aangemaakt. Op basis van logging is te zien dat niet alle accounts daadwerkelijk worden gebruikt. Daarom vindt op korte termijn een opschoonactie plaats. Mocht u na 1 juni niet meer hebben ingelogd met uw CoronIT account dan wordt deze op inactief gezet. Daarmee blijft het account bestaan, maar kan deze niet worden gebruikt. Als u uw account weer nodig heeft, dan geldt dezelfde procedure als bij het aanmaken van een nieuw account. Neem daarvoor contact op met de CoronIT Servicedesk. Ook voor het op inactief zetten van uw account in CoronIT kunt u contact zoeken met de Servicedesk.

Communicatie en procedure bij storing in CoronIT

Bij een storing in CoronIT is het in de meeste gevallen nog wel mogelijk om in te loggen, maar is het systeem verder niet toegankelijk. Gebruikers worden over een storing geïnformeerd via de statusbalk, dit betreft een gele balk onder de URL. U hoeft dan geen melding van de storing te maken, dit is reeds bekend en wordt met de hoogste prioriteit opgepakt.

Lukt het door een mogelijke storing niet om in te loggen in CoronIT? Probeer het dan over 30 minuten nog eens; vaak is dit snel verholpen. Heeft u daarna nog steeds problemen? Meld dit dan bij de Servicedesk CoronIT: servicedesk-coronit@ggdghor.nl

Bij een storing in CoronIT is het niet mogelijk om afspraken in te plannen of testresultaten in te zien. We adviseren u dan om uw daarover te informeren en het later nog eens te proberen.
Uiteraard doen we onze uiterste best om storingen te voorkomen en de mogelijke impact daarvan te beperken.

Contactmogelijkheden

Voor al uw vragen rondom het gebruik van CoronIT kunt u contact opnemen met de servicedesk via servicedesk-coronit@ggdghor.nl en 085 064 5929. De servicedesk is dagelijks (ook in het weekend) bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur. Wij verzoeken u dringend om contact op te nemen met de Servicedesk van CoronIT en geen contact op te nemen met onze samenwerkingspartners of leveranciers. Alleen de medewerkers van de servicedesk kunnen uw vragen beantwoorden.

Meer informatie?