Informatie voor testafname-aanvragers over het registratiesysteem CoronIT

Als aanvrager, zoals bedrijfsartsen of huisartsen, trieert en verwijst u mensen met ziekteverschijnselen passend bij COVID-19 door naar de GGD voor een testafname. Vanaf medio mei werken alle GGD’en en artsen samen in CoronIT, een digitaal registratiesysteem voor het testen op COVID-19. Op deze pagina leest u alles over dit digitale registratiesysteem CoronIT. Algemene informatie over de beoordeling en aanmelding bij GGD’en leest u op de pagina ‘Informatie voor artsen over GGD-testafname’

Algemeen

Bij de testprocessen rond COVID-19 zijn verschillende partijen betrokken zoals externe aanvragers,  GGD’en, de reguliere laboratoria waar de GGD’en mee samenwerken, extra laboratoria en in de nabije toekomst mogelijk ook de  organisaties voor bevolkingsonderzoeken en anderen die GGD’en helpen met extra testfaciliteiten. Een deel van deze partijen heeft niet eerder samengewerkt. Door alle betrokkenen aan te sluiten op één digitaal registratiesysteem, CoronIT, is het beter mogelijk om landelijk overzicht te bewaren en alle beschikbare capaciteit goed te gebruiken. Bovendien kan veel tijd worden bespaard, doordat in CoronIT gegevens maar één keer ingevoerd hoeven te worden.

Ondersteuning CoronIT

Het registratiesysteem CoronIT ondersteunt u en overige betrokkenen bij:

  • De triage en het aanmelden van te testen mensen. De triage wordt eenmalig uitgevoerd door de externe aanvrager. De GGD voert de triage alleen uit als er nog geen triage heeft plaatsgevonden.
  • Het inplannen van afspraken met te testen mensen.

De afspraak kan gedurende het eerste contact met de te testen persoon worden ingepland. Voor u is zichtbaar wanneer bij welke testlocatie ruimte is voor het afnemen van een test (datum, tijd). Hierdoor ontstaat een kortere doorlooptijd.

  • Afname en registratie van monsters. Indien nodig kan een GGD eenvoudig monsters naar een ander laboratorium sturen. De aankomst van een monster in een laboratorium wordt direct bevestigd in het systeem. Hier wordt continue controle op uitgevoerd.
  • Het vastleggen van testuitslagen. Testresultaten worden automatisch vastgelegd in het registratiesysteem. Daarmee zijn de resultaten direct zichtbaar voor u als voor de GGD. De testuitslag wordt direct doorgegeven aan de te testen persoon.
  • Het verkrijgen van overzicht. Landelijke en regionale overzichten van het aantal afgenomen testen en resultaten, inclusief trends, worden dagelijks automatisch aangeleverd bij GGD’en, RIVM en andere gerechtigden.
  • Het behouden van landelijk inzicht. GGD’en blijven positieve resultaten automatisch ontvangen, ook als in een opgeschaalde situatie testen door andere partijen zijn afgenomen.

Werken met CoronIT

Belangrijke informatie over het werken met CoronIT:

Q&A-sessies CoronIT
Sinds 5 mei organiseren wij dagelijkse Q&A-sessies om op een gemakkelijke manier vragen die spelen te beantwoorden. Vanaf maandag 11 mei combineren we de Q&A-sessie van CoronIT voor GGD-medewerkers en bedrijfsartsen. U kunt aanwezig zijn door kort voor het starttijdstip te klikken op een van onderstaande links.

 

GGD’en & CoronIT

In onderstaand overzicht vindt u alle GGD’en met daarbij de status in hoeverre zij al gebruik maken van CoronIT. Dit overzicht is gebaseerd op voorlopige verwachtingen en wordt periodiek bijgewerkt.

Aanvullende accounts aanvragen

Voor bedrijfsartsen die lid zijn van de NVAB is geregeld dat er een persoonlijk CoronIT account wordt aangemaakt.

In het geval u geen NVAB lid bent maar wel als aanvrager gebruik dient te maken van het CoronIT systeem, kunt u dat via het volgende proces regelen:
Stuur een e-mail naar servicedesk-coronit@ggdghor.nl. In deze e-mail verzoeken wij uw initialen, voornaam, achternaam, mailadres (persoonlijk) en BIG-nummer te vermelden.
Na verificatie middels uw BIG nummer zult u, al dan niet, een account verkrijgen voor CoronIT en ontvangt u daarover bericht van ons.

Wanneer uw organisatie gebruik maakt van taakdelegatie is het ook mogelijk voor die personen een account aan te (laten) maken. Uitsluitend een aanvragend arts kan in dat geval via een e-mail naar servicedesk-coronit@ggdghor.nl de persoonsgegevens van de taakgedelegeerde doorgeven.
Het betreft dan de initialen, voornaam, achternaam en mailadres (persoonlijk) van deze persoon én het BIG-nummer van de aanvragend arts zelf ter verificatie. Als de aanvraag een grote hoeveelheid personen betreft kan men via het genoemde mailadres vragen om een in te vullen Excel bestand.

Contactmogelijkheden

Vanuit het CoronIT zijn momenteel twee mailadressen actief. Voor inhoudelijke vragen rondom de implementatie van CoronIT (bijvoorbeeld over het verloop van de implementatie) kunt u mailen naar coronit@ggdghor.nl. Uw mailbericht wordt tijdens kantoortijden gelezen en beantwoord.

Vragen die gaan over het werken met het registratiesysteem kunt u contact opnemen met de servicedesk via Servicedesk-coronit@ggdghor.nl en 085 064 5929. Bijvoorbeeld vragen over het inloggen, bepaalde functies van het systeem of foutmeldingen. De servicedesk is dagelijks (ook in het weekend) bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur. Wij willen u dringend verzoeken om in deze gevallen contact op te nemen met de Servicedesk en geen contact op te nemen met onze samenwerkingspartners of leveranciers. Alleen de medewerkers van de Servicedesk kunnen uw vragen beantwoorden.   

De implementatie van CoronIT voor arbodiensten en bedrijfsartsen vindt plaats in nauwe samenwerking met Oval en NVAB.

Meer informatie?