Informatie over vaccineren

Op deze pagina vindt u informatie en vragen en antwoorden over vaccineren. Wij werken deze pagina regelmatig bij. Op dit moment staat hier informatie voor zorgmedewerkers en mobiele, thuiswonende ouderen.

 

Informatie voor de zorgmedewerker over vaccineren

U kunt alleen een afspraak voor vaccinatie maken als u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen van uw werkgever. U maakt zelf een afspraak voor de vaccinatie zodra u deze uitnodiging heeft ontvangen. Dat doet u door te bellen met het landelijk belcentrum voor vaccinaties van de gezamenlijke GGD’en. In de uitnodigingsbrief staat meer informatie. U maakt dan direct twee afspraken, voor zowel de 1e als de 2e vaccinatie. Per mail ontvangt u vervolgens een bevestiging van deze afspraken. In deze mail zit een link naar de gezondheidsverklaring. U vult deze twee keer vooraf aan het bezoek aan de locatie in.

Informatie voor mobiele, thuiswonende ouderen

De GGD’en zijn begonnen met het vaccineren van mobiele, thuiswonende ouderen.  De oudere, of iemand namens de oudere, maakt een afspraak voor de vaccinatie zodra de uitnodiging ontvangen is.

Zo werkt vaccineren voor 90+
De huisarts bepaalt wie uit de groep 90+ mobiel is en gevaccineerd kan worden op een vaccinatielocatie van de GGD. Via het Landelijke Vaccinatie Afsprakennummer van de gezamenlijke GGD’en wordt een afspraak gemaakt voor de genodigde. In de uitnodigingsbrief staat meer informatie. De groep 90+ die niet mobiel is, wordt, op een later tijdstip, door de huisarts gevaccineerd.

Zo werkt vaccineren voor 85+ en 80+
Er kan alleen een afspraak voor vaccinatie gemaakt worden als de thuiswonende oudere hiervoor een uitnodiging van het RIVM heeft ontvangen. Via het Landelijke Vaccinatie Afsprakennummer van de gezamenlijke GGD’en wordt een afspraak gemaakt. In de uitnodigingsbrief staat meer informatie. De genodigden worden vervolgens gevaccineerd op een GGD-locatie.

De uitnodiging
De genodigden krijgen een pakketje met informatie. Dit omvat:

  • Uitnodigingsbrief ondertekend door het RIVM;
  • Gezondheidsverklaring, deze moet ingevuld meegenomen worden naar de afspraak;
  • Informatie over het delen van gegevens met het RIVM;
  • Infographic met eenvoudige uitleg over de vaccinatie.

In de uitnodigingsbrief staat duidelijk beschreven wat de genodigde moet doen om een afspraak te maken bij een GGD-vaccinatielocatie.

Wie mogen een afspraak maken voor de mobiele, thuiswonende ouderen?
We begrijpen dat niet alle ouderen zelf aan de telefoon kunnen komen voor een vaccinatie-afspraak. Bijvoorbeeld omdat zij slecht horen. Ook kinderen, mantelzorgers, gevolmachtigden, medewerkers van een verpleeghuis en een doventolk kunnen bellen om voor een oudere een afspraak in te plannen. Wanneer gebeld wordt met het Landelijke Vaccinatie Afsprakennummer worden direct twee afspraken gemaakt, voor zowel de 1e als de 2e vaccinatie. Per mail ontvangt u vervolgens een bevestiging van deze afspraken. In deze mail zit een link naar de gezondheidsverklaring. U vult deze twee keer vooraf aan het bezoek aan de locatie in.  De gezondheidsverklaring wordt ook meegestuurd bij de uitnodiging.

Hoe komt het Landelijke Vaccinatie Afsprakennummer tot een locatie bij de vaccinatieafspraak? 
Aan de hand van de postcode wordt in eerste instantie gezocht naar een locatie die zo dicht mogelijk bij iemands huis is. Omdat sommige locaties soms al behoorlijk vol zijn, kan het zijn dat mensen vragen om te zoeken naar een moment waarop diegene eerder gevaccineerd wordt. Dan wordt vervolgens gezocht naar een andere locatie. Uiteraard wordt daarbij geprobeerd weer een locatie zo dicht mogelijk bij huis te vinden. Vanwege de grote schaarste aan vaccins, wordt nog op een beperkt aantal locaties in Nederland door de GGD’en gevaccineerd. Wanneer er meer vaccins beschikbaar komen, zal het aantal vaccinatielocaties fors worden uitgebreid.

Ik heb gebeld voor een afspraak, maar ik kan niet meteen terecht. Hoe komt dat?
Zoals u waarschijnlijk weet zijn de vaccins schaars. Er wordt steeds een beperkt aantal vaccins aangeleverd, wat bepalend is voor het aantal afspraken dat ingepland kan worden. Vandaar dat het helaas wat langer kan duren voordat een vaccinatieafspraak gemaakt is. Omdat de vaccinaties verspreid over verschillende locaties in het land worden gegeven moet verder gereisd worden als het ergens al vol is.

Een andere mogelijke reden dat het wat langer kan duren is dat naar aanleiding van de eerste medische vragen, die het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer stelt besloten is de afspraak wat later in te plannen, bijvoorbeeld omdat eerst contact opgenomen moet worden met de trombosedienst.

Is het mogelijk om een gezamenlijke afspraak te maken bij een vaccinatielocatie van de GGD?
Ja. Het is mogelijk om samen een afspraak te maken. Dit kan zodra u beiden een persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen. Aangezien de uitnodigingen op leeftijd worden gestuurd moet de oudste persoon dan even wachten tot het moment dat ook de jongste persoon een uitnodiging heeft ontvangen.

 

ALGEMENE INFORMATIE OVER VACCINEREN TEGEN HET CORONAVIRUS