Lood in kraanwater uit loden leidingen te hoog

Het Nederlandse drinkwater is het gezondste wat u kunt drinken. Maar het is ook al lang bekend dat kraanwater te veel lood kan bevatten in huizen met loden leidingen en in woningen met nieuwe kranen of drinkwaterinstallaties. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat lood schadelijker is dan voorheen gedacht.

De GGD’en hebben het RIVM daarom gevraagd of vanwege die nieuwe inzichten de bestaande adviezen aangepast moeten worden. Op verzoek van de GGD’en heeft het RIVM dat in opdracht van het ministerie van VWS uitgezocht. Het rapport daarover is verschenen op 6 november 2019. Diezelfde dag verscheen een advies van de Gezondheidsraad over hetzelfde onderwerp.

Bestaande adviezen blijven grotendeels hetzelfde

De belangrijkste conclusie van beide rapporten is dat de bestaande adviezen grotendeels hetzelfde blijven. De groepen waar dit voor geldt zijn wel uitgebreid. De leeftijd van de kinderen is uitgebreid van 6 tot en met 7 jaar. Volwassenen die veel loodhoudend kraanwater drinken (meer dan 2 liter per dag) lopen risico op nierschade of een licht verhoogde bloeddruk.

Adviezen voor bewoners van huizen met loden leidingen

Het belangrijkste advies blijft om loden leidingen te vervangen. Zwangere vrouwen, flesgevoede zuigelingen en kinderen tot en met 7 jaar in woningen met loden leidingen krijgen het advies flessenwater te gebruiken. Kinderen vanaf 8 jaar en volwassenen kunnen tot een bepaalde hoeveelheid kraanwater gebruiken waarbij het water wel na lange stilstand (ongeveer 8 uur) goed (ongeveer 2 minuten) moet worden doorgespoeld.

Nieuwe kraan of drinkwaterinstallatie?

Goed doorspoelen is ook het advies de eerste 3 maanden bij een nieuwe drinkwaterinstallatie in huis. Voor een nieuwe kraan is het advies om die de eerste 3 maanden bij elk gebruik voor consumptie eerst 10 seconden te laten doorlopen.

Vraag en antwoord

Antwoorden op een groot aantal vragen zijn te vinden in de vragen- en antwoordenlijst die de GGD’en hebben gemaakt.