PFAS

PFAS zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. PFAS zijn in veel producten toegepast.

In het dagelijks leven krijgen mensen in Nederland doorgaans maar heel weinig PFAS binnen. Je wordt er niet meteen ziek van, maar het is voor je gezondheid beter om er zo weinig mogelijk van binnen te krijgen. Je kunt zelf echter weinig doen om PFAS te vermijden. Het RIVM adviseert de overheid daarom ervoor te zorgen, dat die stoffen minder worden gebruikt zodat mensen minder in contact komen met PFAS.

PFAS zijn zorgwekkende chemische stoffen: ze breken langzaam af en we weten er nog niet alles van. Daarom is het belangrijk om verspreiding van deze stoffen naar het milieu te blijven aanpakken.

Meer informatie over PFAS vindt u op www.rivm.nl/PFAS

Lees ook

Advies Verwey-Jonker Instituut: versterk de publieke gezondheid

21 jun 2021 Gezond leven

Investeer fors in de publieke gezondheid. Enerzijds om beter voorbereid te zijn op toekomstige gezondheidscrises, maar vooral ook om te werken aan weerbare en gezonde Nederlanders. Het (basis)... Lees meer

Lees meer over

Agenda voor de Zorg: zet in op preventie

23 apr 2021 Gezond leven

GGD GHOR Nederland en de andere zorgpartijen vertegenwoordigd in de Agenda voor de Zorg hebben een oproep gedaan aan het komende kabinet om flink te investeren in onder ... Lees meer

Lees meer over