Regionale Coördinatoren Persoonlijke Beschermingsmiddelen Corona

In Nederland moet zo lang mogelijk veilige zorg geleverd kunnen worden door goede afspraken te maken over de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit doet GGD GHOR Nederland door samen te werken met de elf landelijke netwerken voor acute zorg, de zogenaamde ROAZ regio’s, onder regie van de Directeuren Publieke Gezondheid.

Iedere ROAZ regio heeft een regionaal coördinator. Daarnaast is er een aparte coördinator voor het Caribisch gebied. Het PBM-team van GGD GHOR Nederland en de regionale coördinatoren verzorgen de inventarisatie en (her)verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

  • Meer informatie over inventarisatie en verdeling persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)