GGD test medewerkers en kinderen in het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en kinderopvang & jeugdtrainers

Op maandag 11 mei gaat het basisonderwijs, het speciaal (basis)onderwijs, de buitenschoolse opvang, kinderdagopvang en gastouderopvang weer (gedeeltelijk) open en op 29 april gingen de jeugdtrainers weer aan het werk. Alle mensen die op deze webpagina genoemd worden met ziekteverschijnselen passend bij COVID-19 zijn welkom bij de GGD’en voor een coronatest. Alle GGD’en hebben hiervoor een testfaciliteit ingericht en voldoende testafname-capaciteit.

Wordt u genoemd in de groepen op deze webpagina, dan bent u welkom voor een coronatest bij de testfaciliteit van de regionale GGD als:

 • U ziekteverschijnselen heeft die passen bij COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts).
 • Én u bent door een arts doorverwezen en aangemeld bij de GGD.*

Op deze pagina leest u hier meer informatie over. Ook kunt u onderstaand filmpje bekijken om te zien hoe het werkt.

* Zzp’ers en kunnen zich melden bij hun regionale GGD bij afwezigheid van een bedrijfsarts.

Wie test de GGD?

 • Medewerkers in het basisonderwijs, speciaal (basis) onderwijs, (medisch) kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouders die beroepsmatig in aanraking komen met groepen kinderen.
 • Personen die beroepsmatig betrokken zijn bij het vervoer van groepen kinderen van en naar het basisonderwijs, speciaal (basis) onderwijs/ kinderopvang.
 • Jeugdtrainers die beroepsmatig in aanraking komen met groepen kinderen.
 • Op indicatie van de regionale GGD: kinderen van 0 t/m 12 jaar (in overleg met ouder/ verzorgende) in het (speciaal) basisonderwijs en kinderen die opgevangen worden op een (medisch) kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang wanneer er sprake is van een ongewoon aantal kinderen met klachten (3 of meer kinderen) in een groep. Klik hier voor meer informatie over het testbeleid dat hiervoor is geschreven door het RIVM.

Wat moet u doen bij klachten passend bij COVID-19?

De mensen, zoals hierboven genoemd, met klachten passend bij een coronavirusinfectie (neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts) moeten thuisblijven en zich ziek melden bij hun werkgever.

Lees onderstaande informatie goed door en bekijk ook het filmpje:

Blijf thuis en neem contact op met uw leidinggevende
Heeft u klachten passend bij een COVID-19 (neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts)?

 • Blijf thuis, meldt u zich bij uw werkgever en en vraag welke arts is aangewezen om u door te verwijzen voor een test.
 • Is er binnen uw instelling/organisatie/bureau geen arts aangewezen die u kan doorverwijzen of bent u een ZZP-professional? Neem dan contact op met uw regionale GGD. De gegevens vindt u op ggd.nl.

In onderstaand filmpje ziet u wat u kunt doen bij klachten en hoe de test-afname bij de GGD en het verdere proces verloopt. Dit filmpje wordt in de komende twee weken voorzien van een update. Wij raden u daarom aan om de link naar deze webpagina te delen als u het filmpje verder verspreidt.

Wat gebeurt er als u zich bij de arts meldt?

De arts stelt u vragen over uw werk en uw gezondheid. Dat doet de arts om te beoordelen of u getest kan worden. Een van de vragen is of u ziekteverschijnselen van COVID-19 heeft. De arts doet deze medische check op basis van het testbeleid van het RIVM volgens de LCI-richtlijn COVID-19.

De arts bepaalt na het stellen van de vragen of u wordt aangemeld voor een testafname bij de GGD. Als u wordt aangemeld door de arts, zorgt de GGD dat u zo snel als mogelijk wordt getest en laat aan uw arts weten wat het testresultaat is. De arts neemt contact met u op om de uitslag van de test met u te bespreken.

Totdat de uitslag van de test bekend is blijft u thuis. In geval van een gastouder ontvangt u in afwachting van de testuitslag geen kinderen of andere volwassenen thuis.

Wat betekent de uitslag voor mij?

 • Als de testuitslag aangeeft dat u niet besmet bent met het coronavirus en u voelt zich goed genoeg, dan kunt u weer aan het werk. Blijf de algemene hygiënemaatregelen goed gebruiken.
 • Als u besmet bent met het coronavirus is het belangrijk dat u:
   • Ten minste 7 dagen thuisblijft en uitziekt.
   • Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag u weer aan het werk.

Zijn er op school of binnen mijn kinderopvangorganisatie maatregelen nodig?

De school of kinderopvanglocatie moeten een ongewoon aantal kinderen (3 of meer kinderen) met klachten van hoesten en/of koorts en/of neusverkoudheid in een groep, melden bij de GGD. Zie ook het Testbeleid kinderen van 0 t/m 12 jaar in basisonderwijs, (speciaal) basisonderwijs en kinderopvang.

Welke maatregelen precies genomen moeten worden op de school of de kinderopvang is afhankelijk van de omstandigheden en wordt bepaald door de GGD. De GGD neemt daarover contact op met de school of kinderopvangorganisatie wanneer een medewerker of een kind positief getest wordt op COVID-19.

Worden er ook kinderen getest?

Lees meer over het Testbeleid kinderen van 0 t/m 12 jaar in basisonderwijs, (speciaal) basisonderwijs en kinderopvang op deze pagina.

Bron- en contactonderzoek

COVID-19 is een meldingsplichtige ziekte in het kader van de Wet publieke gezondheid. Het laboratorium dat de infectie vaststelt zorgt voor de melding bij de GGD.

Bij alle patiënten met een bevestigde coronavirusinfectie doet de GGD bron- en contactonderzoek. De GGD vraagt dan aan de patiënt met wie hij precies contact heeft gehad in de besmettelijke periode en neemt zo nodig maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan.

Huisgenoten van een COVID-19-patiënt moeten tot 14 dagen na het laatste contact met de patiënt in thuisquarantaine blijven. Dat is omdat zij tot 14 dagen na het laatste contact nog ziek kunnen worden.

Informatie voor (bedrijfs)artsen verantwoordelijk voor triage en doorverwijzing

Medewerkers in het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en kinderopvang ziekteverschijnselen passend bij COVID-19 moeten door een arts aangemeld worden bij een GGD. Bent u arts en wilt u weten hoe u iemand kunt aanmelden bij de GGD? Kijkt u dan op deze pagina.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op:

GGD’en testen op COVID-19