Vragen en antwoorden over vaccinatievolgorde

Wanneer ben ik aan de beurt om gevaccineerd te worden?

Het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor de vaccinatiestrategie. Op http://www.coronavaccinatie.nl/ geeft het ministerie van VWS alle informatie over het vaccineren in Nederland. Ook kunt u hier lezen op basis van de huidige stand zaken wanneer welke groepen mensen gevaccineerd gaan worden.

Waarom is gekozen voor dit proces van uitnodigen van zorgmedewerkers in de langdurige zorg?

Op verzoek van de werkgevers in de zorg is in overleg met RIVM en VWS gekozen voor een proces waarbij op de kortst mogelijke termijn zo veel mogelijk medewerkers zo snel mogelijk kunnen worden uitgenodigd, een afspraak kunnen maken en gevaccineerd kunnen worden.

Is het waar dat de uitnodigingsbrief voor zorgmedewerkers ook te vinden was op internet?

GGD GHOR Nederland heeft eerder signalen gekregen dat er uitnodigingsbrieven op internet te vinden waren.

Hoe wordt gecontroleerd of een medewerker daadwerkelijk bij een zorginstelling werkt?

De GGD-medewerkers controleren of iemand werkzaam is bij een zorginstelling op basis van de uitnodigingsbrief die op naam is gesteld en voorzien is van het logo van de zorginstelling.

Zijn er ook andere manieren overwogen om zorgmedewerkers uit te nodigen?

Gezien de snelheid waarmee dit vaccinatieproces gestart moest worden, is gekozen voor een proces waarbij de werkgevers verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van de uitnodigingsbrieven. Tijdens het maken van de afspraak wordt navraag gedaan of een uitnodiging is ontvangen en op locatie wordt gecontroleerd op de tenaamstelling van de uitnodigingsbrief.

Blijft het mogelijk om op deze frauduleuze wijze te proberen een afspraak te krijgen?

Het maken van afspraken met vervalste werkgeversverklaringen van zorgmedewerkers is binnen afzienbare tijd niet meer mogelijk omdat de meeste zorgmedewerkers in de langdurige zorg al gevaccineerd zijn of een afspraak hebben staan. Verder worden door de GGD’en mensen gevaccineerd op basis van leeftijd. Mensen die ten onrechte een afspraak maken omdat de betreffende leeftijdscategorie nog niet aan de beurt is, worden nu al teruggebeld om de afspraak af te zeggen.