Werken in de Publieke Gezondheid

Bij de GGD’en dreigt een tekort aan (gekwalificeerde) medewerkers, net als bij andere zorginstellingen. GGD GHOR Nederland zet zich, samen met de GGD’en, in om voldoende mensen te interesseren voor een baan in de publieke gezondheidszorg en personeel geboeid te houden.

GGD GHOR Nederland heeft het belang dat er genoeg mensen in de publieke gezondheidszorg (PG) willen werken. Dit doen we eraan:

  • We maken de GGD als werkgever aantrekkelijker door variatie en carrièremogelijkheden te bieden.
  • We vergroten de bekendheid van de (mogelijke) doelgroep met een functie in de publieke gezondheid, door bijvoorbeeld actief deel te nemen aan de campagne Ik Zorg van het Ministerie van VWS.
  • We werken aan optimalisatie van de opleiding arts Maatschappij en Gezondheid (arts M&G). In 2019 was de invoering van het landelijk werkgeverschap in het kader van het nieuwe opleidingsfonds voor artsen M&G. Momenteel wordt de opleiding zelf vernieuwd.

Meer weten

Ruim helft jongvolwassenen ervaart psychische klachten

27 mrt 2023 Gezondheid in Beeld

Meer dan de helft van de jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) in Nederland ervaart psychische klachten. Daarnaast zien we veel eenzaamheid en suïcidale gedachten bij deze groep. ... Lees meer

Lees meer over

Eerste onderzoek naar zorg aan en gezondheid van Oekraïense vluchtelingen biedt inzicht

25 jan 2023 Gezondheid in Beeld

Naar aanleiding van het advies van het landelijke Crisis Expert Team (CET) is een Rapid Needs Assessment (RNA) uitgevoerd om zicht krijgen op de fysieke en mentale gezondheid ... Lees meer

Lees meer over