Werken in de Publieke Gezondheid

Bij de GGD’en dreigt een tekort aan (gekwalificeerde) medewerkers, net als bij andere zorginstellingen. GGD GHOR Nederland zet zich, samen met de GGD’en, in om voldoende mensen te interesseren voor een baan in de publieke gezondheidszorg en personeel geboeid te houden.

GGD GHOR Nederland heeft het belang dat er genoeg mensen in de publieke gezondheidszorg (PG) willen werken. Dit doen we eraan:

  • We maken de GGD als werkgever aantrekkelijker door variatie en carrièremogelijkheden te bieden.
  • We vergroten de bekendheid van de (mogelijke) doelgroep met een functie in de publieke gezondheid, door bijvoorbeeld actief deel te nemen aan de campagne Ik Zorg van het Ministerie van VWS.
  • We werken aan optimalisatie van de opleiding arts Maatschappij en Gezondheid (arts M&G). In 2019 was de invoering van het landelijk werkgeverschap in het kader van het nieuwe opleidingsfonds voor artsen M&G. Momenteel wordt de opleiding zelf vernieuwd.

Meer weten

GGD’en starten grootschalig onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van Nederlandse jeugd

16 sep 2019 Jeugd & Opvoeden

Alle GGD’en in Nederland starten vanaf september weer met de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019. Dit grootschalige vragenlijstonderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren in ... Lees meer

Lees meer over

Hoe gezond is onze jeugd?

18 feb 2019 Jeugd & Opvoeden

Dit najaar vindt voor de tweede keer de landelijke Gezondheidsmonitor Jeugd klas 2 en 4 plaats. Alle GGD’en onderzoeken dan de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de ... Lees meer

Lees meer over