Thema's

Jeugd & Opvoeden

Alle kinderen hebben het recht om gezond en veilig op te groeien. De jeugdgezondheidszorg speelt hierin een belangrijke rol. Jeugdartsen en – verpleegkundigen van de GGD’en zien kinderen bij het consultatiebureau, op hun (Gezonde) School, bij het halen van vaccinaties of in de kinderopvang waar we toezicht op houden. Toch is gezond en veilig opgroeien niet voor alle kinderen een vanzelfsprekendheid. Ook voor deze kinderen is de GGD er. Bijvoorbeeld als zij te maken hebben met armoede, obesitas of depressie.

Veiligheid

Wij leven met elkaar in relatieve veiligheid. Daar wordt dagelijks aan gewerkt. Veiligheid gaat verder dan wat bijvoorbeeld politie, brandweer en justitie doen. De GHOR speelt hierin ook een belangrijke rol. Gezondheid is óók een onderdeel van veiligheid: het voorkomen van uitbraken van heftige infectieziekten, reizigerszorg, het waarborgen van de fysieke veiligheid van bezoekers van evenementen, en geneeskundige bijstand tijdens (en ná) rampen en crises.

Gezond leven

Een gezonde levensstijl levert zowel op de korte als de lange termijn veel gezondheidswinst. Denk aan stoppen met roken, matig alcoholgebruik en een gezond gewicht. Ook een leefomgeving die gezondheid niet alleen beschermt, maar gezond gedrag zelfs bevordert helpt daarbij. Die gezondheid heb je als individu niet zelf in de hand. Daarom is de GGD er. Die helpt bij factoren als schone lucht, geen geluidsoverlast en voldoende groen in je omgeving.

Kwetsbare groepen

Voor sommige mensen is gezond en veilig leven moeilijker. Bijvoorbeeld voor mensen met psychische problemen, mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, dak- en thuislozen of asielzoekers en statushouders. Zij hebben soms extra hulp nodig. Die hulp bieden GGD’en, bijvoorbeeld via de Wijk-GGD’er die een luisterend oor biedt en bijdraagt aan individuele oplossingen, of de artsen die zorgen voor de gezondheid van asielzoekers.

Gezondheid in Beeld

Hoe staat het met de gezondheid in Nederland? Meten = weten, daarom onderzoekt GGD GHOR Nederland – samen met andere partijen – hoe het staat met onze gezondheid, gezondheidsbeleving en het werk van de GGD’en. Denk bijvoorbeeld aan de gezondheidsmonitor Jeugd, de gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen, regionale gezondheidsinformatie en de benchmark GGD.