Veelgestelde vragen boostervaccinatie


Wat is een boostervaccinatie?
Een boostervaccinatie is een extra prik, een stimulans, om de bescherming tegen covid-19 op peil te brengen. Dit helpt tegen ernstige ziekte en sterfte door het coronavirus.

Wie krijgen deze booster?
De boostervaccinaties zijn in eerste instantie bedoeld voor mensen van 60 jaar en ouder die thuis wonen of in een zorginstelling. Ook zorgmedewerkers krijgen binnenkort zo’n boostervaccinatie aangeboden.

Om hoeveel mensen gaat het?
Dit zijn de groepen die door de GGD’en worden gevaccineerd of waar de GGD’en ondersteunen bij het zetten van de boostervaccinaties:

  • 80 jaar of ouder: 876.537 mensen
  • Niet mobiele thuiswonenden: 35.000 mensen
  • Bewoners van zorginstellingen zonder medische dienst: 110.000 mensen
  • Medewerkers langdurige zorg: 700.000 mensen (hier geldt: de zorg prikt zelf waar mogelijk)
  • 60-79 jaar: 3.4 miljoen mensen

Welke vaccins worden gebruikt voor de boostervaccinatie?
Alle mensen die in aanmerking komen voor een boostervaccinatie krijgen een mRNA-vaccin aangeboden. Ongeacht het vaccin waarmee ze eerder zijn geprikt. U kunt niet zelf kiezen met welk vaccin u de boostervaccinatie krijgt.

Wanneer krijg ik een boostervaccinatie?
Als u 60 jaar of ouder bent en thuis woont
De boostervaccinatie van 60-plussers die thuis wonen gaat van oud naar jong. Vanaf 18 november worden eerst de mensen van 80 jaar en ouder uitgenodigd. Zij krijgen een brief van het RIVM met de mogelijkheid om een afspraak te maken voor de boostervaccinatie bij de GGD’en.

Als de mensen van 80 jaar en ouder aan de beurt zijn geweest, volgen de mensen van 60 tot en met 79 jaar. De verwachting is dat de GGD’en in januari 2022 kunnen beginnen met de vaccinatie van mensen van 60 tot en met 79 jaar.

Bent u 60-plus en niet in staat om naar de GGD-vaccinatielocatie te gaan? Dan bestaat vanaf januari 2022 de mogelijkheid aan huis gevaccineerd te worden door de GGD. U kunt dit aangeven bij het maken van de afspraak.

Als u 60 jaar of ouder bent en in een instelling woont
Woont u in een instelling met een medische dienst? Dan ontvangt u de uitnodiging van de instelling en de prik van uw instellingsarts. Instellingen die er klaar voor zijn starten in december met vaccineren. Instellingen die meer voorbereidingstijd wenselijk vinden starten in januari 2022.

Woont u in een instelling zonder medische dienst? Dan ontvangt u vanaf januari 2022 de uitnodiging van uw instelling. De GGD komt naar uw instelling toe om prik te geven.

Onder instellingen vallen verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, revalidatiecentra, GGZ-instellingen en instellingen voor beschermd wonen.

Als u in de zorg werkt en direct patiëntcontact heeft
Vanaf december kan het personeel in de zorg met direct patiëntcontact een boostervaccinatie krijgen. Het credo luidt: de zorg prikt zoveel mogelijk de zorg. Wij ondersteunen als GGD’en daar waar nodig. Concreet: zorginstellingen met een medische dienst vaccineren zelf, naar de overige instellingen gaat de GGD toe. Zorgmedewerkers uit de ziekenhuizen, de acute zorg en de huisartsenzorg krijgen de vaccinatie aangeboden in het ziekenhuis. Het zorgpersoneel in de langdurige zorg krijgt zo snel mogelijk een boostervaccinatie aangeboden, waar en hoe wordt nog bepaald.

Hoe maak ik een afspraak bij één van de GGD’en?
Zodra u uw uitnodiging heeft ontvangen, kunt u de Landelijke Vaccinatie Afsprakenlijn bellen via 0800-7070. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur. Samen met een medewerker kunt u een locatie, datum en een tijdstip kiezen.

Waarom kan ik niet online inplannen?
Ja, dat kan. Als u op basis van uw leeftijd bent uitgenodigd, dan kunt u online uw afspraak inplannen. Wilt u ook voor uw partner een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact op met het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer. Het nummer staat vermeld in uw brief.

Kan ik ook naar prikken zonder afspraak?
Nee. Voor de boostervaccinatie moet u een afspraak maken.

Hoe controleren de GGD’en wie er aan de beurt is?
Dat doen we op basis van de uitnodigingsbrief of uw afspraakbevestiging die u mee moet nemen naar de vaccinatielocatie. In combinatie met uw identiteitsbewijs, controleert een GGD-medewerker of u aan de beurt bent. Als dit niet het geval is, wordt u op de locatie niet geholpen.

Welke vaccin krijg ik?
Alle mensen van 60 jaar en ouder en al het zorgpersoneel van 18 jaar en ouder krijgen een boostervaccinatie met een mRNA-vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. U kunt niet zelf kiezen met welk vaccin u de boostervaccinatie krijgt.

  • Heeft u de eerste vaccinaties met BioNTech/Pfizer of Moderna gehad? Dan krijgt u een van deze twee vaccins nu als booster.
  • Heeft u de eerste vaccinaties met AstraZeneca gehad? Dan krijgt u een booster met BioNTech/Pfizer of Moderna.
  • Heeft u de eerste vaccinatie met Janssen gehad? Dan krijgt u een booster met BioNTech/Pfizer of Moderna.

U kunt niet zelf kiezen met welk mRNA-vaccin u de boostervaccinatie krijgt.

Kan ik dezelfde bijwerkingen verwachten als de vorige keer?
Na iedere vaccinatie kan het zijn dat u bijwerkingen ervaart. Bijvoorbeeld pijn op de prikplek, vermoeidheid en koude rillingen, hoofdpijn of spier- en gewrichtspijn. Lees hier meer over de bijwerkingen van de coronavaccins.

Hoeveel tijd moet er tussen de laatste vaccinatie(s) en de boostervaccinatie zitten?
De boostervaccinatie moet in ieder geval zes maanden na de laatste coronavaccinatie gegeven worden. Heeft u corona gekregen na uw eerste vaccinatie(s)? Dan moeten er 6 maanden tussen uw besmetting en de boostervaccinatie zitten.

Ik ben jonger dan 60 jaar. Waarom kan ik geen boostervaccinatie krijgen?
Lees hiervoor het advies van de Gezondheidsraad. Besluit het kabinet over enige tijd dat boostervaccinaties tóch nodig zijn voor mensen jonger dan 60 jaar, dan kunnen de GGD’en snel van start. We treffen al voorbereidingen.

Ik ben jonger dan 60 jaar en gevaccineerd met het Janssen-vaccin. Heb ik ook een booster nodig?
Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat het Janssen-vaccin mensen jonger dan 60 jaar onvoldoende beschermt tegen ernstige ziekte door het coronavirus. De Gezondheidsraad adviseert het oordeel van de EMA af te wachten over een extra dosis van het Janssen-vaccin. Na het EMA-oordeel komt er een advies van de Gezondheidsraad. Op basis daarvan neemt het kabinet een besluit.

Blijft mijn coronatoegangsbewijs wel geldig?
Als u een boostervaccinatie krijgt, blijft uw coronabewijs gewoon geldig. Zowel uw coronabewijs voor reizen binnen Europa (DCC) als uw coronatoegangsbewijs voor toegang tot activiteiten in Nederland. U hoeft dus niet opnieuw 2 weken te wachten om een geldige QR-code te krijgen.

Is de booster hetzelfde als de derde prik?
Nee, een derde vaccinatie is niet hetzelfde als een boostervaccinatie. Voor de meeste andere mensen bestaat de basisvaccinatie uit 1 of 2 prikken. Voor patiënten met een ernstige afweerstoornis is een derde prik onderdeel van de basisvaccinatie. Zij hebben die nodig om goed beschermd te zijn tegen ernstige ziekte of sterfte door corona. Daarmee is een 3e prik voor patiënten met een ernstige afweerstoornis iets anders dan een boostervaccinatie (een extra afweerprikkel) voor de rest van de mensen.

Wat als ik nog vragen heb?
Als u meer wilt weten over de boostervaccinaties, kijk dan hier of op deze locatie. Uiteraard kunt u voor advies ook altijd terecht bij uw huisarts of medisch specialist.

Lees meer over ons werk: