10 miljoen extra voor toezicht en handhaving in de kinderopvang

10 miljoen extra voor toezicht en handhaving in de kinderopvang

NieuwsJeugd

Vanaf 2019 komt er 10 miljoen extra beschikbaar voor toezicht en handhaving in de kinderopvang.

VNG en GGD GHOR Nederland pleiten hier al geruime tijd voor. Veel gemeenten zien al jaren dat optimaal toezicht houden meer kost dan de afgelopen periode aan budget beschikbaar is gesteld door de overheid. GGD GHOR Nederland en de VNG hebben samen de kosten voor toezicht en handhaving in kaart gebracht. Van de 11.6 miljoen die wij als tekort in kaart hebben gebracht is nu € 10 miljoen structureel extra toegekend door het Ministerie van SZW.

Structurele toekenning

Ook het onafhankelijke Centrum voor beleidsadviserend onderzoek (Cebeon) heeft onderzoek verricht naar de kosten en handhaving in de kinderopvang. Zij hebben gekeken of de omvang en kosten van de activiteiten van gemeenten en GGD-organisaties in een goede verhouding staan met de gemaakte afspraken. De uitkomst van het onderzoek gaf aan dat de kosten voor toezicht en handhaving veel hoger uitvielen.

Geld voor toezicht kinderopvang

Het aanvullende budget zorgt ervoor dat toezichthouders kwalitatief goed toezicht kunnen blijven houden bij ieder kindercentrum. Op dit moment voeren GGD’en en gemeenten gesprekken over hoe zij het toezicht in 2019 gaan vormgeven. De extra storting komt beiden ten goede bij het voeren van deze gesprekken. Hugo Backx, directeur van GGD GHOR Nederland: “Goed om te zien dat de overheid het tekort van gemeenten voor het toezicht op de kinderopvang erkent. Na jaren met een tekort gekampt te hebben is er nu weer een situatie die meer recht doet aan de werkelijkheid en die een goede basis schept voor kwalitatief goed toezicht.”

Totaal in het gemeentefonds

In totaal zit er € 43.399.000 miljoen in het gemeentefonds. Daar komt nog € 1.45 miljoen voor Voorschoolse Educatie bij. Gemeenten en GGD’en trekken samen op om de extra middelen in de eigen lokale situatie het beste te besteden.

Zie de Septembercirculaire Gemeentefonds 2018, Rijksoverheid voor een overzicht.