Preventie en Gezonde leefomgeving

Preventie en Gezonde leefomgeving

Preventie

GGD’en beschermen, bewaken en bevorderen de gezondheid van de inwoners van Nederland. We willen voorkomen dat mensen ziek worden of gezondheidsproblemen ontstaan. Dat noemen we preventie. Daarbij zetten we ons in voor een gezonde leefstijl én een gezonde leefomgeving. 

Voorkomen van gezondheidsproblemen

Preventie richt zich op het voorkomen van gezondheidsproblemen of ziekte. Dat doen GGD’en door ziektes vroeg op te sporen of te voorkomen en mensen te helpen gezond te leven. Bijvoorbeeld via vaccinatieprogramma’s, het consultatiebureau, gezondheidscampagnes en ondersteuning bij stoppen met roken. GGD’en zetten zich ook in voor een gezonde inrichting van de leefomgeving, waarin gezonde keuzes gemakkelijk en logisch zijn en waarin negatieve invloeden op de gezondheid zo klein mogelijk zijn. Bijvoorbeeld door te adviseren over de kansen en risico’s die de leefomgeving biedt voor een goede gezondheid. 

Gezondheidsverschillen verkleinen

Mensen met een kleinere portemonnee en lagere opleiding leven maar liefst 15 jaar minder in goede gezondheid dan mensen in Nederland met een hogere sociaaleconomische status. Daarom hebben de GGD’en extra aandacht voor de mensen die hulp nodig hebben om gezonder te leven. Op die manier willen we gezondheidsverschillen verkleinen. Want een gezonde levensstijl zorgt zowel op de korte als de lange termijn voor gezondheidswinst. Denk aan stoppen met roken, matig alcoholgebruik, gezond eten en een gezond gewicht.  

Toekomst

Om de volksgezondheid te verbeteren en gezondheidsverschillen te verkleinen is een ambitieuze aanpak nodig, gericht op preventie en de gezonde leefomgeving en met aandacht voor gezondheid in alle beleidsterreinen (health in all policies). Toch denkt GGD GHOR Nederland dat dit realistisch en haalbaar is, met het opvolgen van de aanbevelingen van het rapport ‘Op onze gezondheid’ van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) én de bijbehorende investeringen. 

Binnen dit onderwerp