GGD GHOR Nederland: wie zijn we

GGD GHOR Nederland: wie zijn we

GGD GHOR Nederland is dé belangenbehartiger voor de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. Als overkoepelende brancheorganisatie van de 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR) werken wij mét en vóór onze leden aan het versterken van de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. Daarvoor bundelen wij de krachten van onze leden met hun 12.000 professionals. Ook zijn we de verbindende schakel met kennisinstituten, ministeries en andere belangrijke partners.

Collectieve preventie, het bewaken, beschermen en bevorderen van gezondheid is een groot maatschappelijk goed. Samen met onze leden zetten wij in op gezondheidsmaatregelen die mensen niet zomaar individueel kunnen nemen en die op groepsniveau van groot belang zijn. Denk aan het Rijksvaccinatieprogramma, het tegengaan van infectieziekten of het zorgen voor een gezonde leefomgeving. Daarnaast verandert de samenleving, de publieke gezondheid is er voor de samenleving, dus de GGD’en veranderen mee om zo goed mogelijk aan te sluiten. Bij die transformatie ondersteunen wij onze leden.

Lees meer over GGD GHOR nederland

Onze leden

Onze leden zijn de Directeuren Publieke Gezondheid. De DPG is verantwoordelijk voor twee organisaties: GGD en GHOR en is in die laatste hoedanigheid lid van de directie van de veiligheidsregio. De DPG is het aanspreekpunt en de gesprekspartner voor zowel het bestuur als voor de brandweer, politie, gemeente en justitie. Daarbij geeft de DPG binnen het veiligheidsdomein integraal advies namens de geneeskundige keten (de zogenaamde ‘witte keten’).

Met de komst van de DPG is er één gezicht van het openbaar bestuur richting de particuliere zorgpartijen, zijn reguliere en opgeschaalde (crisis)zorg dichter bij elkaar en vindt er gezamenlijke planvorming van volksgezondheid en veiligheid plaats.

Ontmoet onze leden

Wat doet een GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdiensten oftewel GGD’en beschermen, bewaken en bevorderen de gezondheid van de inwoners van Nederland. Dit heet ook wel publieke gezondheidszorg. Publieke gezondheidszorg is een zeer divers taakgebied wat ooit ben begon met de waterzuivering en schoolartsen en nu is uitgegroeid tot een taak waar ook seksuele gezondheid en toezicht op de kinderopvang onder valt.

De GGD’en hebben een aantal wettelijke taken, beschreven in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Hieronder vallen onder andere: jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau en ‘schoolarts’), medische milieukunde, infectieziektebestrijding, bevolkingsonderzoeken en gezondheidsvoorlichting. Naast de wettelijke taken voert iedere GGD voor zijn gemeente(n) ook aanvullende taken uit, beschreven in de gemeentelijke nota’s over het lokale beleid gezondheidszorg. Voorbeelden hiervan zijn: forensische geneeskunde, publieke gezondheidszorg in COA-opvanglocaties en sociaal-medische advisering.

Als u meer wilt weten over het takenpakket van een regionale GGD, dan kunt u terecht op de website van deze GGD via www.ggd.nl.

Lees meer over de GGD

Wat doet de GHOR

Slachtoffers van rampen en crises hebben recht op optimale geneeskundige zorg. De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) leidt en coördineert de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. Tijdens een crisis leveren allerlei verschillende organisaties geneeskundige zorg. Denk onder andere aan ziekenhuizen, ambulancediensten, huisartsen, instellingen, apothekers en het Rode Kruis. Het is belangrijk om in crisissituaties het werk van al die verschillende organisaties goed te organiseren. Daarom hebben we in Nederland de GHOR.

Tijdens rampen en crises

Tijdens grote ongevallen en rampen coördineert de GHOR de samenwerking tussen die verschillende geneeskundige hulpdiensten, zodat ze samen één hulpverleningsketen vormen. Daarnaast is de GHOR tijdens een ramp of crisis het aanspreekpunt van de geneeskundige hulpverleningsketen voor het openbaar bestuur en voor de andere hulpverleningsketens zoals brandweer, politie en bevolkingszorg.

Wanneer er géén sprake is van een ramp of crisis werkt de GHOR door advisering en informatievoorziening aan een goede voorbereiding van de geneeskundige hulpverlening tijdens een crisis.

Lees meer over de GHOR

Jaarbeeld 2022: focus op gezondheid

Voor het derde jaar op rij publiceerde GGD GHOR Nederland een publieksjaarbeeld. Deze productie, over het kalenderjaar 2022, heeft als thema: ‘Focus op gezondheid’. Naast het financiële overzicht bevat dit jaarbeeld vele verhalen, die een goed beeld schetsen van het werk dat door de GGD’en, GHOR-bureaus en GGD GHOR Nederland wordt uitgevoerd.

Zo wordt de rol van de GHOR uitgelicht bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen, bespreken we onderdelen binnen de jeugdgezondheidszorg, focussen we op het belang van een schone lucht én een goede mentale gezondheid en blikken we onder andere terug op de bestrijding van mpox en het coronavirus. Nieuwsgierig naar de verhalen? Het Jaarbeeld 2022 is via deze link óf onderstaande button te bekijken.

Klik hier voor het Jaarbeeld 2022

Eerdere publieksjaarbeelden
– Het Jaarbeeld over het kalenderjaar 2021 leest u hier.
– Het Jaarbeeld over het kalenderjaar 2020 leest u hier.

Verbinden & Versterken – het digitale magazine

Eén van de belangrijke pijlers onder het kunnen leveren van de goede publieke gezondheidsdiensten is data. Data ontstaat door alles wat wij doen. Denk maar aan alles wat wij vastleggen of informatie die wij krijgen van andere partijen.

Door deze data goed te gebruiken krijgen we waardevolle inzichten over ons eigen werk én over de gezondheid van de burger. Die waardevolle inzichten helpen ons om ons werk te verbeteren of kunnen wij bijvoorbeeld gemeenten en samenwerkingspartners met objectieve data beter adviseren over hun gezondheidsbeleid. In september 2022 jl. is een nieuwe beweging gestart: Verbinden & Versterken. Een beweging om alle data en informatie die we hebben te stroomlijnen, om alle professionals binnen en buiten de GGD’en bewust te maken van de ongekende kracht van data en vooral om voorbereid te zijn op de toekomst.

Lees hier het magazine Verbinden & Versterken van 2023

Lees hier het magazine Verbinden & Versterken van 2022