Wat doet een GGD

Wat doet een GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdiensten oftewel GGD’en beschermen, bewaken en bevorderen de gezondheid van de inwoners van Nederland. Dit heet ook wel publieke gezondheidszorg. Publieke gezondheidszorg is een zeer divers taakgebied wat ooit begon met de waterzuivering en schoolartsen en nu is uitgegroeid tot een taak waar ook seksuele gezondheid en toezicht op de kinderopvang onder valt.

De GGD’en hebben een aantal wettelijke taken, beschreven in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Hieronder vallen onder andere: jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau en ‘schoolarts’), medische milieukunde, infectieziektebestrijding, gezondheidsmonitoren en gezondheidsvoorlichting. Naast de wettelijke taken voert iedere GGD voor zijn gemeente(n) ook aanvullende taken uit, beschreven in de gemeentelijke nota’s over het lokale beleid gezondheidszorg. Voorbeelden hiervan zijn: forensische geneeskunde, publieke gezondheidszorg in COA-opvanglocaties en sociaal-medische advisering.

Als u meer wilt weten over het takenpakket van een regionale GGD, dan kunt u terecht op de website van deze GGD via www.ggd.nl.

Ontwikkeling publieke gezondheidszorg

De publieke gezondheidszorg ontwikkelt zich voortdurend, mede door de opkomst van nieuwe infectieziekten, de veranderende rol van de burger, veranderende opvattingen over zorg en de verantwoordelijkheid van de overheid hierbij.

Het filmpje van GGD Hollands Noorden laat uitgebreid zien wat een GGD zoal doet.

Gemeente is verantwoordelijk voor publieke gezondheid

De gemeente is verantwoordelijk voor de publieke gezondheid van haar inwoners. De gemeente heeft deze taak (meestal) neergelegd bij de GGD. GGD’en zijn gemeenschappelijke regelingen en worden bestuurd door de wethouders van deelnemende gemeenten. Er zijn in totaal 25 GGD’en in Nederland; een landelijk dekkend netwerk.