Wat doet de GHOR

Wat doet de GHOR

Slachtoffers van rampen en crises hebben recht op optimale geneeskundige zorg. De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) leidt en coördineert de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. Tijdens een crisis leveren allerlei verschillende organisaties geneeskundige zorg. Denk onder andere aan ziekenhuizen, ambulancediensten, huisartsen, instellingen, apothekers en het Rode Kruis. Het is belangrijk om in crisissituaties het werk van al die verschillende organisaties goed te organiseren. Daarom hebben we in Nederland de GHOR.

Tijdens rampen en crises

Tijdens grote ongevallen en rampen coördineert de GHOR de samenwerking tussen die verschillende geneeskundige hulpdiensten, zodat ze samen één hulpverleningsketen vormen. Daarnaast is de GHOR tijdens een ramp of crisis het aanspreekpunt van de geneeskundige hulpverleningsketen voor het openbaar bestuur en voor de andere hulpverleningsketens zoals brandweer, politie en bevolkingszorg.

Voorbereiding op rampen en crises

Wanneer er géén sprake is van een ramp of crisis werkt de GHOR door advisering en informatievoorziening aan een goede voorbereiding van de geneeskundige hulpverlening tijdens een crisis. Een voorbeeld hiervan is het opstellen en het oefenen van plannen en procedures die nodig zijn tijdens een crisis. De daadwerkelijke uitvoering van de geneeskundige hulpverlening blijft steeds een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zelf.

Zo werkt de GHOR eraan dat de gezondheidszorg, meteen wanneer dat nodig is, kan opschalen naar grootschalige hulpverlening. De GHOR maakt afspraken met de verschillende geneeskundige hulpverleningsorganisaties over hun rol bij crises en adviseert ze over risicobeheersing en crisisbeheersing.

Nieuwe risico’s en dreigingen

De complexiteit van de samenleving neemt toe, met nieuwe risico’s en dreigingen tot gevolg. De GHOR past aanpak en strategieën hierop aan. De laatste jaren heeft de GHOR bijvoorbeeld meer aandacht voor crises met domino-effecten die in toenemende mate voor maatschappelijke onrust zorgen. Zo zijn er meer ontwikkelingen zoals infectieziekten, maatschappelijke onrust of ‘ongekende’ crises waar nog geen draaiboeken voor zijn. Lees alles over de GHOR en veiligheid in een veranderende samenleving.

Een GHOR-bureau in elke veiligheidsregio

In totaal zijn er 25 GHOR-bureaus in Nederland, in elke veiligheidsregio één. De wettelijke taken van de GHOR zijn vastgelegd in de Wet veiligheidsregio’s (Wvr). De GHOR staat onder leiding van de Directeur Publieke Gezondheid (DPG). De DPG geeft ook leiding aan de GGD. Sommige DPG’en zijn ook leidinggevende van de regionale ambulancedienst.

In dit filmpje leggen we uit wat de GHOR allemaal doet.

De rol van GGD GHOR Nederland

GGD GHOR Nederland behartigt de belangen van de GHOR-bureaus. Wij volgen de relevante ontwikkelingen op het vakgebied, in de politiek en in de samenleving. Wij vertalen deze ten behoeve van de regionale GHOR-bureaus en zorgen ervoor dat het geluid van de GHOR gehoord wordt wanneer dit nodig is in bijvoorbeeld de politieke arena.

Wij hebben aandacht voor de ontwikkelingen en delen die wanneer nodig met de DPG’en zodat zij hun functie als hoofd van de regionale GHOR-organisatie goed kunnen uitvoeren.