Jeugd

Jeugd

Jeugd

Ieder kind in Nederland heeft het recht om gezond op te groeien. Daarom hebben GGD’en extra aandacht voor preventie bij de jeugd. Een gezonde jeugd vormt de basis voor een gezonde toekomst. Daar is veel winst te behalen. Wij streven er met de GGD’en naar dat Nederland in 2040 een gezonde generatie jeugd heeft.  

GGD’en zijn essentiële partners in het bevorderen van jeugdgezondheid, zowel op lokaal niveau als landelijk. Als strategisch adviseurs en regisseurs werken ze samen met gemeenten en partners in de jeugd- en gezondheidssector. Professionals in de jeugdgezondheidszorg ondersteunen (toekomstige) ouders van kinderen tot 18 jaar, want een goed begin is het halve werk: effectieve preventie begint bij de jeugd en vermindert de kans op toekomstige gezondheidsproblemen. Onze focus ligt op het creëren van een gezonde jeugd als fundament voor een gezonde toekomst, met speciale aandacht voor diverse levensfasen. 


In het streven naar breed welzijn kijken GGD’en naar de context waarin kinderen en jongeren opgroeien, zoals het gezin, de wijk, school, werk en de online omgeving. GGD’en zetten in op collectieve gezondheidsbevordering, het stimuleren van gezond gedrag en het bevorderen van een gezonde, veilige omgeving, inclusief toezicht op de kinderopvang. De focus ligt daarnaast op het ondersteunen van jeugdigen bij gezondheidsproblemen en prestatiedruk.
 

Binnen dit onderwerp

Image about: Gezonde School

Gezonde School

Het landelijke programma Gezonde School heeft als doel om een gezonde leefstijl vanzelfsprekend te maken. Een groot aantal ...

Bekijk onderwerp
Lees meer over Gezonde School
Image about: Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt kinderen in Nederland al meer dan honderd jaar om veilig en gezond op te ...

Bekijk onderwerp
Lees meer over Jeugdgezondheidszorg