GHOR

GHOR

GHOR

Geneeskundige hulp bij crises en rampen

Het is cruciaal dat geneeskundige hulpdiensten vóór, tijdens en na grote rampen en crises weten hoe ze moeten handelen en samenwerken. Daarvoor hebben we in Nederland de GHOR, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

Tijdens een ramp of crisis komen er allerlei hulpdiensten in actie, zoals de brandweer, de politie en verschillende organisaties die geneeskundige zorg leveren. Voorbeelden daarvan zijn ziekenhuizen, ambulancediensten, huisartsen, apothekers en het Rode Kruis. Het is belangrijk dat al deze zorgorganisaties als een soepel geheel samenwerken. Voor en tijdens een ramp of crisis.

Verbindende schakel

De directeuren Publieke Gezondheid (DPG) hebben wettelijke (crisis)taken en worden ondersteund door de bureaus Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR). De GHOR valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio. De DPG en de GHOR vormen de verbindende schakel tussen het openbaar bestuur, het veiligheidsdomein en de geneeskundige organisaties. De DPG behartigt het publieke belang van gezondheid en veiligheid in Nederland.

De DPG stemt met verschillende geneeskundige organisaties af over de voorbereiding op crisissituaties. De GHOR maakt plannen, ontwikkelt samen met betrokken partijen procedures en samen trainen en oefenen we voor crisissituaties. Daardoor kan de gezondheidszorg meteen opschalen naar grootschalige hulpverlening als dat nodig is.

Toekomst

De samenleving wordt complexer en we zien nieuwe risico’s en dreigingen ontstaan. De veranderende aard en complexiteit van deze crises zorgt voor een grote uitdaging voor de GHOR-bureaus. Daarom zetten GGD GHOR Nederland en de GHOR-bureaus zich in voor versterking van de GHOR in de Wet Veiligheidsregio’s en de Wet Publieke Gezondheid.

Binnen dit onderwerp

Image about: Handreiking Evenementenveiligheid

Handreiking Evenementenveiligheid

In januari 2021 is de handreiking publieke gezondheid en veiligheid evenementen 2021 gepubliceerd. Deze handreiking gaat over gezondheid en veiligheid ...

Bekijk onderwerp
Lees meer over Handreiking Evenementenveiligheid