Directeuren Publieke Gezondheid

Directeuren Publieke Gezondheid

De ebolacrisis, de ramp met de monstertruck in Haaksbergen, de grote asbestoverlast in Roermond: voorbeelden van rampen en crises die voor grote maatschappelijke onrust kunnen zorgen. Zij vragen zowel geneeskundig als bestuurlijk om een goede aanpak. Om Nederland beter voor te bereiden op grootschalige uitbraken van infectieziekten en andere rampen en om adequaat in te spelen op de ontwikkelingen van een snel veranderende maatschappij, is sinds 2012 de functie Directeur Publieke Gezondheid (DPG) wettelijk ingevoerd.

Wie en wat is een DPG?

De DPG is verantwoordelijk voor twee organisaties: GGD en GHOR en is in die laatste hoedanigheid lid van de directie van de veiligheidsregio. De DPG is het aanspreekpunt en de gesprekspartner voor zowel het bestuur als voor de brandweer, politie, gemeente en justitie. Daarbij geeft de DPG binnen het veiligheidsdomein integraal advies namens de geneeskundige keten (de zogenaamde ‘witte keten’).

Met de komst van de DPG is er één gezicht van het openbaar bestuur richting de particuliere zorgpartijen, zijn reguliere en opgeschaalde (crisis)zorg dichter bij elkaar en vindt er gezamenlijke planvorming van volksgezondheid en veiligheid plaats.

GGD West-Brabant

GGD Hart voor Brabant

GGD Brabant-Zuidoost

GGD Haaglanden

GGD Zuid Limburg

GGD Drenthe

GGD Zeeland

GGD IJsselland

GGD regio Utrecht

GGD Zaanstreek-Waterland

GGD Fryslân

GGD Flevoland

GGD Twente

Limburg-Noord

GGD Amsterdam

GGD Hollands Noorden

GGD Groningen

GGD Gelderland-Zuid

GGD Gelderland-Midden

GGD Noord- en Oost- Gelderland

GGD Gooi en Vechtstreek

GGD Kennemerland

GGD Rotterdam-Rijnmond

GGD Hollands Midden

GGD Hollands Midden

GGD regio Zuid-Holland Zuid