Directeuren publieke gezondheid

De ebolacrisis, de ramp met de monstertruck in Haaksbergen, de grote asbestoverlast in Roermond: voorbeelden van rampen en crises die voor grote maatschappelijke onrust kunnen zorgen. Zij vragen zowel geneeskundig als bestuurlijk om een goede aanpak. Om Nederland beter voor te bereiden op grootschalige uitbraken van infectieziekten en andere rampen en om adequaat in te spelen op de ontwikkelingen van een snel veranderende maatschappij, is sinds 2012 de functie Directeur Publieke Gezondheid (DPG) wettelijk ingevoerd.

Wie en wat is de DPG?

De DPG is verantwoordelijk voor twee organisaties: GGD en GHOR en is in die laatste hoedanigheid lid van de directie van de veiligheidsregio. De DPG is het aanspreekpunt en de gesprekspartner voor zowel het bestuur als voor de brandweer, politie, gemeente en justitie. Daarbij geeft de DPG binnen het veiligheidsdomein integraal advies namens de geneeskundige keten (de zogenaamde ‘witte keten’).

Met de komst van de DPG is er één gezicht van het openbaar bestuur richting de particuliere zorgpartijen, zijn reguliere en opgeschaalde (crisis)zorg dichter bij elkaar en vindt er gezamenlijke planvorming van volksgezondheid en veiligheid plaats.

Rotterdam-Rijmond

Noord en Oost Gelderland

IJsselland

Haaglanden

Limburg-Zuid

Twente

Drenthe

Brabant-Noord / Hart voor Brabant

Zeeland

Hollands Midden

Zuid-Holland-Zuid

Brabant Zuidoost

Limburg-Zuid

Limburg-Noord

Amsterdam-Amstelland

Noord-Holland Noord / Hollands Noorden

Gelderland-Midden

Gelderland-Zuid

Groningen

Zaanstreek-Waterland

Gooi en Vechtstreek

Kennemerland

Flevoland

Midden- en West-Brabant