Neem aangescherpte WHO-advieswaarden voor luchtkwaliteit over

Neem aangescherpte WHO-advieswaarden voor luchtkwaliteit over

Gezondheid

Luchtverontreiniging is een belangrijke – én beïnvloedbare – oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland. Vrijwel 100 procent van de totale ziektelast (zie kader) door luchtverontreiniging in Nederland treedt op bij concentraties ónder de huidige wettelijke normen. Op 2 juni vond in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over Luchtkwaliteit in relatie tot gezondheidsschade.

Na een eerdere oproep aan alle gemeenten om zich aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord, pleiten GGD’en er nu voor om de vorig jaar aangescherpte WHO-advieswaarden over te nemen in de doelstelling van het Schone Lucht Akkoord. Lees daarover meer in onze position paper.

 


Ziektelast
De gezondheidseffecten bestaan uit het ziek worden, het leven met de ziekte en het voortijdig sterven (mede) door die ziekte. Om de ernst van de verschillende milieu-, werk- en gedragsfactoren onderling te vergelijken kijken wetenschappers naar zowel de verloren levensjaren door vroegtijdige sterfte, als naar het aantal jaren dat we leven met gezondheidsproblemen en de ernst daarvan. Daarmee beschrijven ze de ziektelast van een oorzaak.