GGD’en zetten alles op alles om 18-plussers zo snel mogelijk een boosterprik te geven

GGD’en zetten alles op alles om 18-plussers zo snel mogelijk een boosterprik te geven

NieuwsCoronavirus

Duizenden GGD-medewerkers door het hele land zetten alles op alles om de komende weken alle Nederlanders van 18 jaar en ouder een boosterprik aan te bieden. Dit doen de GGD’en mede dankzij de hulp van allerlei partijen zoals ziekenhuizen, huisartsen, Defensie en EHBO’ers van het Rode Kruis. Vanaf vandaag gaan de GGD’en nogmaals versnellen; een versnelling boven op de versnelling die eerder is ingezet.

Geduld en begrip
Het streven is om rond 7 januari iedereen van 18 jaar en ouder, die dat wil de mogelijkheid te geven om een afspraak te maken voor een boosterprik. Deze boosterprik is belangrijk omdat het extra bescherming geeft tegen de omikronvariant. GGD GHOR Nederland begrijpt daarom de enorme vraag naar een booster en medewerkers zijn gemotiveerd om aan iedere vraag te voldoen. Maar, de koepelorganisatie vraagt nogmaals geduld en begrip aan iedereen, zowel aan de telefoon maar zeker ook op de priklocaties. “Wees een beetje begripvol naar elkaar.” Niet alles zal de komende weken vlekkeloos gaan. Dat is onmogelijk in de enorme operatie waar de GGD’en voor staan.

Boosterafspraak 60-plussers  
Ongeveer 280.000 mensen boven de 60 jaar hebben een afspraak die vóórbij de jaarwisseling ligt. Deze mensen wordt de gelegenheid geboden de afspraak te verplaatsen naar vóór 31 december 2021, voor zover de capaciteit dat toelaat. Het zal mogelijk niet voor alle mensen lukken de afspraak te verzetten. Volgende week sturen de GGD’en een sms met instructies naar de mensen waarvoor plek vrijkomt. GGD GHOR Nederland roept mensen op om niet zelf contact op te nemen maar te wachten op de SMS met verdere instructies.

Uitnodiging per geboortejaar
De prioriteit ligt deze dagen bij de 60-plussers. Iedereen uit deze leeftijdsgroep heeft een uitnodiging ontvangen maar nog niet iedereen heeft afspraak ingepland. Daar komt bij dat de termijn voor een boosterprik van 6 naar 3 maanden is gegaan. Dit heeft de afgelopen dagen tot een stortvloed aan afspraak aanvragen geleid in deze leeftijdsgroep. Het gaat om meer dan 1 miljoen mensen die in deze groep vallen. Op korte termijn willen de GGD’en weer beginnen met uitnodigen per geboortejaar, op basis van oud naar jong.

Regionale verschillen in aanpak
Alle GGD’en breiden hun prikcapaciteit maximaal uit. Dat gebeurt nu al maar we gaan, samen met alle hulp van onder andere ziekenhuizen, huisartsen, Defensie en het Rode Kruis nog meer op regionaal niveau kijken waar kunnen uitbreiden en groeien. Nu wordt de prikcapaciteit al dagelijks uitgebreid met onder andere nieuwe locaties en verruimde openingstijden. Daarbij kunnen regionale verschillen in de uitvoering ontstaan, omdat iedere regio naar gelang de capaciteit daarom vraagt, met eigen innovatieve en creatieve manieren invulling geeft aan de uitvoering, om zo snel mogelijk invulling te geven aan de vereiste opschaling.

Verder groeien
We groeien in rap tempo naar ruim 1,5 miljoen prikken per week. Voor aankomende week zetten we in op zo’n 1 miljoen prikken en groeien daarna dus nog verder door. De GGD’en werven volop voor alle verschillende functies. We hebben de afgelopen dagen veel druk ervaren bij het callcenter. Daarom de oproep om zoveel mogelijk online een afspraak te maken. Help elkaar of vraag hulp aan kinderen en kleinkinderen als het maken van een afspraak online lastig is.

Image about: Vluchtelingen Oekraïne

Vluchtelingen Oekraïne

De verschrikkelijke situatie in de Oekraïne maakt dat vele inwoners van dat land hun thuis ontvluchten. GGD’en en GHOR dragen ...

Lees meer
Lees meer over Vluchtelingen Oekraïne