Aangepaste afnamemethode voor coronatest bij kinderen t/m 12 jaar op de GGD-testlocaties

Let op dit artikel is verouderd en bevat mogelijk informatie die niet meer juist is.

Aangepaste afnamemethode voor coronatest bij kinderen t/m 12 jaar op de GGD-testlocaties

NieuwsCoronavirus

Bij de heropening van de scholen in februari en maart 2021 is het testbeleid voor kinderen aangescherpt. Het is belangrijk voor de virusbestrijding dat zoveel mogelijk kinderen met klachten zich laten testen. Dat geldt ook voor kinderen zonder klachten, als de leerkracht of een kind in de klas positief is getest. Daar kan een testafnamemethode die op kinderen is toegespitst aan bijdragen.

Kort naar de heropening van de scholen, is het RIVM, mede op basis van signalen van de GGD’en, nagegaan of voor kinderen de huidige testafnamemethode aangepast kon worden. Daarvoor is literatuuronderzoek gedaan, contact geweest met buitenlandse collega’s en nagegaan of er validatie-studies bij GGD’en liepen of afgerond waren. De conclusie was, mede aan de hand van twee validatiestudies bij GGD West-Brabant en GGD Amsterdam, dat een testafnamemethode toegespitst op kinderen t/m 12 jaar op de GGD-testlocaties mogelijk is, met zo min mogelijk consequenties voor de betrouwbaarheid van de testen.

De testafnamemethode voor kinderen die zal worden toegepast op de GGD-testlocaties is de mid-turbinate bemonstering. Dit betekent dat niet meer diep in de neus, maar midden in de neus wat neusslijm bij het kind wordt afgenomen. Het wattenstaafje hoeft bij deze methode veel minder diep (1-2 centimeter afhankelijk van de leeftijd) de neus in. De afname midden in de neus op zichzelf is minder betrouwbaar dan de huidige, diepere monsterafname. Daarom wordt de afname van het minder diepe neusslijm samen met de huidige keelswab afgenomen.

RIVM en GGD’en werken in samenwerking met laboratoria en universiteiten nauw samen aan innovatieve testafnamemethodes of testmethodes die in het testlandschap toegepast kunnen worden. Bij een nieuwe testafnamemethode is het belangrijk dat de GGD-medewerkers die de test afnemen hierin getraind worden. Nu de nieuwe werkwijze is vastgesteld, bereiden de GGD’en zich voor op het inzetten van deze aangepaste testafnamemethode en worden de GGD-medewerkers getraind op de mid-turbinate afname bij kinderen. De komende anderhalve week zal deze werkwijze daarom op steeds meer GGD-testlocaties ingezet worden. De GGD’en streven ernaar de nieuwe werkwijze voor het testen van kinderen op 4 april in alle regio’s ingezet te hebben.

 

Hoe werkt de nieuwe testafnamemethode?

De afname midden in de neus gebeurt op dezelfde wijze als de huidige diepe neusafname, alleen dan minder diep. Het wattenstaafje gaat nog steeds horizontaal de neus in. Ook de wattenstaafjes zijn hetzelfde. Het gaat er namelijk om hoe diep het wattenstaafje de neus in gaat, niet om hoe lang het wattenstaafje zelf is.

Het wattenstaafje gaat 1-2 cm diep (afhankelijk van de leeftijd van het kind) de neus in en wordt vervolgens snel een paar keer rondgedraaid. De tot nu toe gebruikte diepere neusafname gaat daarentegen 4-7 cm diep de neus in. Afhankelijk van de leeftijd van het kind. De afname in de keel blijft hetzelfde.

Ongeacht de diepte van de testafname blijft nog steeds de tijd en aandacht die aan de testafname besteed wordt, het allerbelangrijkst. GGD-medewerkers stellen kinderen gerust, leggen uit wat er gaat gebeuren en hoe het wattenstaafje aanvoelt. Zowel de diepe als minder diepe testafname in de neus zijn niet pijnlijk en in een paar tellen voorbij.

 

Voor kinderen t/m 12 jaar

De nieuwe testafnamemethode wordt gebruikt voor kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar oud op de GGD-testlocaties. De diepe neusafname in combinatie met de keelafname is het meest betrouwbaar. Door minder diep in de neus te bemonsteren wordt de betrouwbaarheid van de test wat minder. Daarom wordt ook nog steeds de keel bemonsterd. Als meer kinderen getest worden op de momenten dat dit belangrijk is door deze nieuwe werkwijze, dan compenseert dit de iets mindere betrouwbaarheid.

 

Meer informatie?

Bekijk hoe de huidige testafname in zijn werk gaat in dit filmpje van GGD GHOR Nederland in samenwerking met de Branchevereniging kinderopvang over het testen van kinderen. En bereid uw kind voor op de testafname met deze animatie die het RIVM voor kinderen heeft ontwikkeld.