Aangifte tegen twee ex-uitzendkrachten wegens manipuleren vaccinatiebewijzen bij GGD

Aangifte tegen twee ex-uitzendkrachten wegens manipuleren vaccinatiebewijzen bij GGD

NieuwsCoronavirus

GGD GHOR Nederland, de koepelorganisatie van GGD’en, heeft aangifte gedaan bij de politie tegen twee voormalige uitzendkrachten wegens het manipuleren van vaccinatiebewijzen. De twee registreerden ten onrechte één of meerdere vaccinaties in het systeem van de GGD’en voor mensen die geen vaccinatie hadden gekregen. Hierdoor ontvingen deze mensen ten onrechte een QR-code in hun CoronaCheck-app. De ex-uitzendkrachten manipuleerden de gegevens van deze mensen in het computersysteem op hun werkplek. 

Digitaal onderzoek
Deze manipulatie van vaccinatiebewijzen kwam onlangs aan het licht door digitaal onderzoek van het Security Operation Center van de GGD’en naar afwijkend gebruik van de computersystemen bij het aanmaken van vaccinatiebewijzen. De software legt elke handeling van een medewerker vast, waardoor onderzoekers de manipulatie ook achteraf nog kunnen vaststellen. De koepelorganisatie breidt het digitaal onderzoek uit met terugwerkende kracht, om zo zicht te krijgen op eventuele andere gevallen. Op basis van de eerste resultaten van dit zorgvuldige en daarmee tijdrovende onderzoek verwacht GGD GHOR Nederland meer aangiften te zullen doen bij de politie.

Opbrengst
Ook in 2021 deed GGD GHOR Nederland na grondig onderzoek aangifte bij de politie, die hierop verdachten arresteerde. Het politieonderzoek dat volgde wees uit dat uitzendkrachten die werkten voor een GGD ten onrechte vaccinatiebewijzen hadden aangemaakt en deze verkochten, soms met een opbrengst van honderden euro’s per stuk. Inmiddels veroordeelde de rechter een aantal van deze voormalige uitzendkrachten op basis van het aangeleverde bewijs.

Gegevensbescherming
Wie bij een GGD komt werken, moet altijd een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen en bovendien een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Gegevensbescherming, privacy en geheimhouding zijn belangrijke onderwerpen in de trainingen van medewerkers en tijdens gesprekken met hen. Zo is inzage in GGD-persoonsdossiers alleen toegestaan voor medewerkers voor wie toegang tot deze gegevens noodzakelijk is om hun werkzaamheden te kunnen doen. Bij niet noodzakelijke inzage volgt ontslag en aangifte bij de politie, als dat van toepassing is.