Adviezen over publieke gezondheid en klimaat moeten hand in hand gaan

Adviezen over publieke gezondheid en klimaat moeten hand in hand gaan

BlogGezondheid

Blog Ton Coenen

Opwarming van de aarde is een grote veroorzaker van klimaatverandering. Extreme weersomstandigheden en steeds slechtere luchtkwaliteit zijn ongezond voor onze luchtwegen, vergroten de kans op allergieën en infectieziekten en veroorzaken hittestress. Doordat de aarde opwarmt kunnen ook tropische insecten en ziekten steeds beter overleven in Nederland.

Slechte luchtkwaliteit, overgewicht, ongezond eten en roken verzwaren over het algemeen de ziektelast. Dit gedrag en hoe we omgaan met onze omgeving hebben grote invloed op de volksgezondheid. Zo stelt ook de Raad Volksgezondheid & Samenleving dat de leefomgeving, klimaat en duurzaamheid nog niet genoeg verbonden zijn aan volksgezondheid. Dit terwijl hoe we wonen, leven, werken en zorgen voor en met elkaar onvermijdelijk samenhangt met klimaatverandering. De koppeling tussen klimaatverandering en publieke gezondheid is op het moment onvoldoende verankerd in onze actieplannen, akkoorden en andere regelementen.

Wat kunnen we wel doen?

We komen al een heel eind doordat GGD’en en gemeenten inwoners uit de eigen regio stimuleren om meer gezonde en duurzame keuzes te maken. Verder is het belangrijk voor GGD’en en GHOR bureaus om voorbereid te zijn op de mogelijke crisissituaties en consequenties van klimaat. Van infectieziektebestrijding tot aan crisisnoodopvang, stellen we ons als GGD’en en GHOR bureaus graag voorbereid op wat klimaatverandering teweegbrengt. Al zijn we geen voorloper op klimaat, we dragen wel graag ons steentje bij.

Politieke inzet

Met de komst van Rob Jetten als minister van Klimaat en Energie is in Nederland de politieke bewustwording van klimaat consequenties groter geworden. Dit is een welkome stap. Een verdere verscherping is om in 2050 Nederland 95 procent minder broeikasgassen uit te laten stoten, ten opzichte van 1990. Ik ben blij met deze ambities. De maatregelen van de Rijksoverheid om stikstofproblemen op te lossen zijn ook belangrijk, met respect en begrip waar mogelijk voor de gedupeerden.

Voorbereiden op de toekomst

Ik voel me geroepen om samen met onze leden te anticiperen op wat klimaatverandering teweegbrengt. In mijn loopbaan heb ik niet eerder zo een complex maatschappelijk probleem meegemaakt. Terwijl het al ons werk raakt. We kunnen beginnen met het exploreren wat we zelf kunnen bijdragen. Het is nodig om voorbereid te zijn op toekomstige situaties, (mede) veroorzaakt door klimaatverandering. Om ons beter voor te bereiden op wat komen gaat, roep ik graag op tot een gezamenlijk advies op publieke gezondheid en klimaat in Nederland.

Dit blog verscheen op 12 augustus 2022 ook op Skipr.