Alarmcentrales en Rode Kruis ondersteunen GGD’en bij bron- en contactonderzoek

Alarmcentrales en Rode Kruis ondersteunen GGD’en bij bron- en contactonderzoek

NieuwsCoronavirus

Vanaf 1 juni kan iedereen die klachten heeft die wijzen op covid-19 zich laten testen. Als uit de test blijkt dat iemand besmet is met het coronavirus, start daarna bij iedereen die besmet is het bron- en contactonderzoek Dat gaat waarschijnlijk veel menskracht vragen van de GGD’en. GGD GHOR Nederland is verheugd te kunnen melden dat zij in dit bron- en contactonderzoek ondersteund gaan worden door de alarmcentrales gecoördineerd door SOS International en het Rode Kruis.

GGD GHOR Nederland heeft voor deze partijen gekozen omdat zij de expertise hebben om deze klus te doen en snel deskundige mensen beschikbaar hebben en kunnen opleiden. Andere reden is dat deze organisaties een commitment voor langere tijd hebben kunnen afgeven om het bron- en contactonderzoek te gaan doen. De partijen bieden zo de beste garantie dat zij de bron- en contactonderzoeken op hetzelfde niveau kunnen uitvoeren als de 25 GGD’en dat zullen doen.

Bron- en contactonderzoek houdt in dat de GGD’en samen met de patiënt gaan uitzoeken waar deze besmet geraakt zou kunnen zijn en met wie er contact is geweest, zodat de GGD’en met deze mensen contact kunnen leggen om hen te waarschuwen en te adviseren.

De bron- en contactonderzoeken worden in eerste instantie uitgevoerd door medewerkers van de GGD’en. Daarnaast zorgt een landelijk opschalingsmodel dat GGD’en een beroep kunnen doen op extra capaciteit voor het uitvoeren van bron- en contactonderzoek wanneer zij dat nodig hebben. Dit landelijke opschalingsmodel wordt nu ingericht.

De GGD’en werken nu met de partners aan de voorbereidingen, zodat zij straks ondersteunend kunnen zijn aan de regionale GGD’en. Op deze manier zorgen de GGD’en dat iedereen die besmet is met het coronavirus meteen gebeld wordt voor het bron- en contactonderzoek. Dat is een forse klus en de GGD’en zijn blij met de ondersteuning van de alarmcentrales en van het Rode Kruis.