Alle seinen op groen voor 8 januari

Alle seinen op groen voor 8 januari

NieuwsCoronavirus

Alle seinen staan op groen voor de eerste corona vaccinatie in Nederland op 8 januari. Dat zegt GGD GHOR Nederland op de laatste dag van het ‘oude jaar’.

“We sluiten vandaag een bewogen jaar af. Een jaar dat ons allemaal heeft geraakt. Voor het nieuwe jaar hebben velen hun hoop gevestigd op het corona vaccin. Natuurlijk hopen ook wij dat we in 2021 –  mede dankzij de vaccins – weer steeds meer ruimte en vrijheden terugkrijgen. Toch zullen de maatregelen én het testen en bron- en contactonderzoek, voorlopig onverminderd belangrijk blijven. En ook bij het veilig toedienen van het vaccin, kunnen alle Nederlanders weer op de GGD rekenen.” vertelt André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland, de koepelorganisatie van alle GGD’en.

Vanaf aanstaande maandag, 4 januari, ontvangen duizenden medewerkers werkzaam in verpleeghuizen van hun werkgevers een uitnodiging om zich te laten vaccineren.  Op dat moment staat ons callcenter met vele honderden medewerkers klaar om afspraken in te plannen voor de vaccinaties die vanaf 8 januari gezet worden. Van 8u tot 20u, zeven dagen in de week. Alle medewerkers in het callcenter zijn doorstromers vanuit het test callcenter en zijn dus bekend met de ICT-systemen. De meesten zijn inmiddels getraind in het voeren van het gesprek dat nodig is om te bepalen of een persoon mag worden gevaccineerd (i.v.m. contra-indicaties van het vaccin). De komende dagen worden de laatsten van hen getraind.

Start op 3 locaties, eerste prik in Veghel

In totaal wordt er door BioNtech-Pfizer voldoende vaccin geleverd om zo’n 225.000 professionals twee keer te prikken. Komt er meer vaccin, dan zullen wij dat uiteraard benutten. Vaccineren doen de 25 GGD’en vanuit 25 centrale locaties. Drie locaties (te weten Houten, Rotterdam en Veghel ) starten alledrie vanaf 8 januari. De ‘eerste prik’ zal gezet worden in Veghel.

Vanaf 18 januari volgen ook de overige locaties. Te weten: Alkmaar, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Breda, Den Haag, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Goes, Groningen, Huizen, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Purmerend, Schiphol, Venlo, Wijchen, Zwolle. Kijk hier voor een overzicht van de vaccinatielocaties.

Voldoende personeel

In totaal zullen de GGD’en zo’n 350 tot 400 prikkers inzetten. Op dit moment beschikken alle GGD’en al over voldoende gekwalificeerde personeel om te kunnen starten met vaccineren. Tegelijkertijd worden er op dit moment nog veel meer prikkers geworven om ook in de toekomst de grotere aantallen prikken vlot en veilig te kunnen zetten. Voor al deze nieuwe collega’s zijn uiteraard trainingsprogramma’s ontwikkeld. De meeste medewerkers die de komende weken gaan prikken hebben deze training al gevolgd of zijn al ervaren met het geven van prikken. De komende dagen volgt nog een aantal mensen het trainingsprogramma. De medewerkers die de prikken geven doen dit volgens de richtlijnen van het RIVM (zie deze link).

ICT

Van begin af aan is duidelijk dat goede ICT systemen een belangrijke rol spelen in deze vaccinatie campagne. Bijvoorbeeld voor het maken en plannen van de afspraken in de 25 locaties, het goed registreren wie wanneer geprikt is en wanneer een tweede prik gezet moet worden. Maar ook voor het bijhouden van bijwerkingen en contra-indicaties en in de volgende fase ook wie welk vaccin heeft gekregen. Zodat we zorgen dat ieder vaccin veilig en zorgvuldig gezet wordt. Aan deze systemen wordt, de komende dagen de laatste hand gelegd. De laatste tests worden uitgevoerd, zodat de GGD’en beschikken over de juiste informatie om hun werk te kunnen doen én de overheid over de juiste sturingsinformatie beschikt.

Veilig en zorgvuldig

“Ook wij willen zo snel mogelijk aan de slag met vaccineren, dat is dus zodra het veilig en zorgvuldig kan. Het belang van die zorgvuldigheid wordt nog eens extra duidelijk als we kijken naar de situaties waar landen om ons heen op dit moment mee geconfronteerd worden. Die lessen nemen we mee. We mogen bovendien niet vergeten dat onze mensen tegelijkertijd een enorme prestatie leveren door ook op testen en bron- en contactonderzoek onverminderd aan de slag te zijn met het bestrijden van het virus. De besmettingscijfers geven op dit moment geen enkele ruimte om te verslappen met elkaar”, besluit Rouvoet.