Alliantie Kinderarmoede: maak kinderarmoede in Nederland verleden tijd

Alliantie Kinderarmoede: maak kinderarmoede in Nederland verleden tijd

NieuwsJeugd

Kinderarmoede Nederland uit helpen tussen nu en 2030, dat is de ambitie van de vandaag gelanceerde Alliantie Kinderarmoede Nederland. Een stevige doelstelling waar negentig maatschappelijke organisaties en bedrijven zich voor in gaan zetten.

Gelijke kansen voor alle kinderen

De Alliantie Kinderarmoede wil de samenwerking tussen verschillende organisaties bevorderen om nieuwe, creatieve oplossingen te bedenken om kinderarmoede tegen te gaan. GGD GHOR Nederland, één van de partners van de Alliantie, ziet hierin een belangrijke rol voor GGD’en en met name de Jeugdgezondheidzorg weggelegd. “Onze professionals zien alle kinderen in verschillende fases in hun leven. De jeugdgezondheidszorg heeft een belangrijke signaalfunctie om naast de gezondheid van het kind ook aandacht te geven aan de sociale factoren zoals opgroeien in armoede. Alle kinderen moeten gelijke kansen krijgen en daar is niet één oplossing voor. GGD GHOR Nederland is daarom blij dat deze brede samenwerking nu van start gaat”, aldus Hugo Backx, directeur van GGD GHOR Nederland. 

Effecten van Kinderarmoede

In Nederland groeien maar liefst 378.000 kinderen en jongeren op in armoede. Dat betekent dat de gezinnen van 1 op de 9 kinderen bijvoorbeeld geen eten of schoolspullen kunnen kopen. Dit leidt tot gezondheidsklachten op langere termijn. Ook de geldzorgen van ouders resulteren in stress bij kinderen. Er is daarnaast een reëel risico op sociale uitsluiting door het niet deelnemen aan sociale activiteiten om financiële redenen. Hans Christiaanse (namens Alles is Gezondheid) legt het belang van de Alliantie uit; “We weten dat opgroeien in armoede vaak leidt tot fysieke of psychische klachten. Ook op latere leeftijd lopen deze kinderen grote gezondheidsrisico’s. Als Nederland echt gaat voor een gezonde generatie, laten we ons dit toch niet gebeuren?” 

Over de Alliantie

De Alliantie Kinderarmoede is ontstaan vanuit de samenwerking tussen Alles is GezondheidMissing Chapter Foundation en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Voor meer informatie zie www.alliantiekinderarmoede.nl