Award voor de GGD’en voor fijnmazig vaccineren

Award voor de GGD’en voor fijnmazig vaccineren

NieuwsCoronavirus

Afgelopen vrijdag mocht André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland, namens de 25 GGD’en een prachtige award in ontvangst nemen. Deze award kregen de GGD’en voor de manier waarop zij in coronatijd ‘minder bereikbare’ groepen hebben weten te informeren over COVID-19, het belang van vaccineren en het coronavaccin laagdrempelig aan hen aan te bieden.

Het initiatief voor de award kwam vanuit de European Health and Digital Executive Agenda (HaDEA). Vanuit HaDEA is een Europees project opgezet met als doel obstakels op het gebied van vaccinatie te overwinnen. Hierbij zijn 5 best practices uit 5 verschillende EU-landen naar boven gekomen, waaronder de effort die de Nederlandse GGD’en hebben gegeven en de tools die zij hierbij hebben ingezet. Vooral het gebruik van mobiele prikbussen bij wijkgerichte aanpak werd als voorbeeld gesteld. Dit Nederlandse voorbeeld is door het RIVM bij HaDEA aangedragen.

De uitreiking vond plaats in Amsterdam en was de afsluiting van een driedaags bezoek van een Europese HaDEA-delegatie aan Nederland om de aanpak van de GGD’en en hun best practices in ogenschouw te nemen.

In zijn dankwoord benadrukte André Rouvoet hoe trots hij is op het werk van de GGD’en en dat er altijd ruimte is om te blijven leren. GGD’en hebben zich met grote gedrevenheid ingespannen om groepen te bereiken zodat ook zij goed geïnformeerd hun persoonlijke en weloverwogen keuze kunnen maken over de coronaprik. Én dat de coronaprik zo laagdrempelig mogelijk voor iedereen beschikbaar is. “Nu een nieuwe najaarsronde weer van start gaat, bliiven we ons inzetten om iedereen gelijke kansen te bieden. Deze award is daarvoor een mooie aanmoediging en herinnering om ons te blijven inzetten”.