BCO capaciteit GGD’en

De GGD’en voeren bron- en contactonderzoek uit bij personen die met Corona besmet zijn. Door het explosief aantal stijgende besmettingen in bepaalde regio’s én het toenemende aantal contacten per besmette persoon, neemt de tijd die één onderzoek in beslag neemt toe. Om te kunnen blijven focussen op de risicogroepen en -situaties, kiezen sommige regio’s er in nauw overleg met het RIVM voor om het bron- en contactonderzoek aan te passen.

Het bron- en contactonderzoek is gericht op het terugdringen van het aantal besmettingen. Als we weten met wie een besmet persoon in (nauw) contact is geweest, en we deze mensen kunnen waarschuwen en deze daarna in quarantaine gaan, kunnen zij geen anderen besmetten.

Op dit moment wordt hard opgeschaald, want aan onze opschalingsplannen is niks gewijzigd. Echter, het gedrag van mensen verandert, en daarmee wijzigt ook de bco-capaciteit die wij kunnen uitvoeren met de beschikbare bron- en contactonderzoekers. Met het toenemende aantal nauwe contacten – soms meer dan 50 per positief getest persoon – gaat het niet lukken om eindeloos te blijven opschalen. Dit gaat ten koste van de met opschaling behaalde winst. In sommige regio’s waar het aantal besmettingen sterk stijgt en ruim boven de RIVM-prognoses komt, maken de GGD’en een risico-inschatting en blijven zich richten op risicosituaties.

Als het aantal nauwe contacten per positief persoon niet wordt teruggedrongen, is het dweilen met de kraan open. Het mag niet zo zijn dat geldt: iedereen voor zich, en de GGD voor ons allemaal.