Aangepaste vorm van bron-en contactonderzoek ingevoerd: BCO op maat

Aangepaste vorm van bron-en contactonderzoek ingevoerd: BCO op maat

NieuwsCoronavirus

Vanaf 5 november voeren de GGD’en het bron- en contactonderzoek op een andere manier uit. De aangepaste werkwijze heet BCO op maat. BCO op maat is door het RIVM en GGD GHOR Nederland ontwikkeld op basis van de OMT-adviezen 116, 117 en 126.

Hoe werkt BCO op maat?
Het uitgangspunt bij het BCO op maat blijft net als voorheen dat een GGD ieder besmet persoon in ieder geval één keer belt. Dit gesprek is van belang voor het brononderzoek, het verzamelen van surveillancedata en het starten van contactonderzoek. Naar aanleiding van dit gesprek registreert en informeert de betreffende GGD de huisgenoten.

Het verschil zit bij het inventariseren en informeren van de nauwe contacten. In veel gevallen zal de besmette persoon dit zelf gaan doen. Dit noemen we een standaard BCO. In sommige gevallen informeren de GGD’en de nauwe contacten. Bijvoorbeeld, omdat de inschatting is dat er een groter risico is op verspreiding van het virus of het ontstaan van een uitbraak. Ook als de besmette persoon zijn/haar contacten zelf niet goed kan informeren, kunnen de GGD’en dit doen. Dit noemen we een uitgebreid BCO.

De BCO-medewerker maakt op basis van vastgestelde criteria een risico-inschatting en bepaalt wie (de GGD’en of besmette persoon) de nauwe contacten gaat informeren. Gaat de besmette persoon dit zelf doen? Dan bieden de GGD’en daar nog wel ondersteuning bij, bijvoorbeeld met de GGD Contact-app.

Fasemodel
Net als in de ‘oude’ systematiek, kent ook BCO op maat een fasemodel. Dit houdt in dat als er veel besmettingen zijn – zoals momenteel het geval is – BCO in een minder uitgebreide fase wordt uitgevoerd. Bij BCO op maat werken we met de kleurcodes groen, oranje en rood. In fase groen wordt BCO op maat volledig uitgevoerd. Oranje houdt in dat BCO op maat met beperkingen wordt uitgevoerd. In fase rood worden alleen de uitslagen doorgebeld.

Waarom BCO op maat?
De coronapandemie bevindt zich in een andere fase. De vaccinatiegraad stijgt steeds verder: ruim 81% bij de 12-18 jarigen en meer dan 85% bij volwassenen. Door deze stijgende vaccinatiegraad kan het BCO efficiënter worden ingericht. Een deel van de BCO’s zal complexer worden en om meer maatwerk vragen. Dit omdat mensen op steeds meer plaatsen komen en steeds meer contacten hebben. Vooral op plekken waar de vaccinatiegraad laag is, kan verspreiding van het virus optreden. Door BCO op maat krijgen de GGD’en meer ruimte om in die situaties waar dat voor de bestrijding van het virus nodig is, extra in te zetten en uitgebreider (uitbraak)onderzoek te doen.

BCO’ers extra geschoold
BCO op maat vraag meer vakmanschap van de BCO-medewerkers. De afgelopen periode zijn de BCO-medewerkers daarom extra geschoold om BCO op maat goed uit te voeren. De scholing richtte zich op verdieping van de kennis en de achtergronden van de infectieziektebestrijding en de plek van BCO daarin. Daarbij werd onder andere aandacht gegeven aan het herkennen van de risico’s en het maken van de risico-inschatting welke ‘vorm’ van BCO in dit geval gedaan kan worden: een standaard BCO of een uitgebreid BCO.

Veelgestelde vragen over BCO op maat leest u hier.

Image about: Vluchtelingen Oekraïne

Vluchtelingen Oekraïne

De verschrikkelijke situatie in de Oekraïne maakt dat vele inwoners van dat land hun thuis ontvluchten. GGD’en en GHOR dragen ...

Lees meer
Lees meer over Vluchtelingen Oekraïne