Benchmark GGD’en

Hoe voeren GGD’en hun taken uit, zoals het monitoren van gezondheidsrisico’s in de fysieke en sociale leefomgeving? Het is te zien in de rapportage Benchmark GGD’en 2017.

Deze benchmark is voor GGD’en een instrument om van elkaar te leren. Ook geeft de rapportage een beeld van wat de 25 GGD’en doen om de gezondheid van burgers te bevorderen, beschermen en te bewaken.

Nederland kent 25 GGD-regio’s. De Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) hebben de taak om de gezondheid en veiligheid van burgers te bevorderen, beschermen en te bewaken. Daarvoor zetten de GGD’en vooral in op maatregelen die de gezondheid van grote delen van de bevolking en risicogroepen beschermen. Denk aan preventieve maatregelen zoals vaccineren, onderzoek naar de gezondheid van grote groepen mensen of voorlichten over gezondheidsrisico’s als ongezonde voeding of onbeschermd vrijen.

Regionaal en lokaal maatwerk

Naast de wettelijke taken die alle GGD’en uitvoeren, maken GGD´en met de gemeenten in hun regio afspraken over wat zij doen. Zo kunnen GGD’en inspelen op lokale en regionale behoeften. Voorbeelden van taken die GGD’en voor gemeenten uitvoeren zijn de jeugdgezondheidszorg, gezondheidsbevordering en forensische geneeskunde. Deze taken komen aan bod in de benchmark. Doordat GGD’en regionaal en lokaal maatwerk leveren, zijn niet alle 25 GGD’en hetzelfde, vanzelfsprekend zien we dit terug in deze benchmark.

Instrument om van elkaar te leren

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op de GGD´en en concludeert dat de GGD’en hun taken goed uitvoeren. De Inspectie ziet dat de GGD’en gericht zijn op innovatie en het bieden van toegevoegde waarde voor burgers, gemeenten, zorgaanbieders en het rijk. Naast de inspectieonderzoeken biedt nu ook deze benchmark de GGD’en een instrument om als GGD van elkaar te leren.

Meer weten over het werk van de GGD´en? Bekijk de benchmark.