Beter inzicht in het inspectierapport dankzij ‘In-één-oogopslag’

Beter inzicht in het inspectierapport dankzij ‘In-één-oogopslag’

NieuwsJeugd

Weten hoe een kinderopvanglocatie wordt beoordeeld door de toezichthouder? Dat is vanaf vandaag veel eenvoudiger. Onder de naam ‘In-één-oogopslag’ lanceert GGD GHOR Nederland een nieuwe publieksvriendelijke samenvatting van het inspectierapport.

Met deze samenvatting krijgen met name ouders veel makkelijker inzicht in de inhoud van de rapporten. De nieuwe samenvatting is te vinden op het Landelijk Register Kinderopvang.

Over ‘In-één-oogopslag

‘In-één-oogopslag’ is een samenvatting van de inspectieresultaten. Zo ziet de lezer in één keer de bevindingen van de inspectie over belangrijke elementen als veiligheid, gezondheid en het pedagogische klimaat. Met de toevoeging van de samenvatting wordt complexe informatie toegankelijker. Dit moet ouders helpen bij het maken van een keuze voor een opvang of om met de huidige opvanglocatie in gesprek te gaan. Ook voor de locatie zelf kan het fijn zijn om een overzicht te krijgen van het inspectierapport. Bijvoorbeeld om te gebruiken in gesprekken met ouders. De samenvattingen van de rapporten gaan terug tot 1 januari 2016. Ook alle toekomstige inspectierapporten worden voorzien van een samenvatting.

De ontwikkeling

GGD GHOR Nederland heeft het afgelopen jaar samen met de VNG, ministerie van SZW en GGD’en gewerkt aan deze nieuwe tool. Bij de ontwikkeling is nauw samengewerkt met ondermeer de ouderorganisaties, houderorganisaties en werkgeversorganisaties. De komende tijd wordt gekeken hoe de toepassing verder kan worden ontwikkeld.

Rechtstreeks naar ‘In-één-oogopslag’ (vul de naam van de locatie in waarvan u de samenvatting wilt raadplegen. Kies vervolgens rechts de meest recente inspectie)