GGD GHOR Nederland blij met erkenning inzet GGD’en bij coronapandemie

GGD GHOR Nederland blij met erkenning inzet GGD’en bij coronapandemie

NieuwsCoronavirus

Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland is blij met de erkenning van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) voor de enorme inzet van de 25 GGD’en in de onderzoeksperiode van de coronapandemie. De koepel waardeert het vermelden van de grote inspanning van de GGD’en, waardoor zij de achterstand ten opzichte van het buitenland bij het vaccineren snel hebben ingelopen in het eerste kwartaal van 2021.

Daarnaast noemt de OVV de zorgvuldigheid in de uitvoering van de vaccinatiecampagne als belangrijke leidraad voor de GGD’en, GGD GHOR Nederland en de tijdelijke projectorganisatie. De koepelorganisatie reageert hiermee op het tweede onderzoek van de OVV naar de overheidsaanpak van de COVID-19 bestrijding over de periode september 2020 tot juli 2021.

Complimenten
André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland: “De start van de eerste vaccinatiecampagne was zeker lastig, maar we hebben het samen voor elkaar gekregen. Dat toont de grote uitvoeringskracht van de 25 regionale GGD’en. We zijn dan ook blij met het positieve oordeel van de OVV. Ik complimenteer daarom graag de duizenden mensen die zich hebben ingezet voor de bestrijding van de coronapandemie. Zowel de vele vaste GGD-medewerkers als de mensen die tijdelijk ondersteuning leverden. Ook nu spannen zij zich samen nog dagelijks in. Dit, om mensen te beschermen tegen het virus in de onlangs gestarte campagne met het vernieuwde vaccin (herhaalprik).”

Scenariodenken
De GGD’en nemen de adviezen in het nieuwste OVV-rapport ter harte. Zo zijn de vijf scenario’s over het verloop van de COVID-19-pandemie, die in september 2021 werden ontwikkeld door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), al sinds begin 2022 een vast onderdeel van de strategische planvorming van de GGD’en. Dit scenariodenken zou ook leidend moeten zijn in de zogeheten koude fase, in de voorbereiding op toekomstige pandemieën. De Rijksoverheid moet hierin het voortouw nemen.

Verbeteren van processen
Omdat bij een crisis onverwachte ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, is het cruciaal om continu te evalueren hoe de organisatie hiermee omgaat en hoe dat de volgende keer mogelijk beter kan. De GGD’en en GGD GHOR Nederland onderschrijven deze houding. Zij wijzen erop dat ook voor de bestuurlijke processen koersvastheid en helderheid nodig is, waarbij beleidsmakers en bestuurders continu de zogeheten uitvoeringstoetsen moeten blijven vragen aan de organisaties die de beleidsdoelen moeten realiseren.

Waar het gaat om de doelmatige besteding van geld hebben de GGD’en grote slagen gemaakt in de efficiency. Bijvoorbeeld in het steeds verder stroomlijnen van de logistieke processen en het gebruik van ICT-oplossingen in de pandemiebestrijding.

De link naar het OVV-rapport is hier te vinden.