Bron- en contactonderzoek overal volledig uitgevoerd

Bron- en contactonderzoek overal volledig uitgevoerd

NieuwsCoronavirus

Bron- en contactonderzoek (bco) is een belangrijk onderdeel in de strategie om het coronavirus te bestrijden. In alle regio’s wordt op dit moment het BCO op de reguliere wijze uitgevoerd. In enkele regio’s stegen afgelopen tijd de aantallen besmette personen en het aantal contacten per persoon snel. Daar is in afstemming met het RIVM tijdelijk overgestapt op een aangepaste invulling van het bco. Al snel is geleidelijk de tijdelijke werkwijze afgebouwd en inmiddels voeren de regio’s het bco weer volgens de reguliere wijze uit.

Dit is mogelijk doordat regionale GGD’en zelf verder zijn opgeschaald en ook de landelijke capaciteit schaalt snel verder op. Enkele GGD’en hebben in de werkverdeling afspraken gemaakt waardoor de landelijke capaciteit van bco-medewerkers nu effectiever en in grotere getale kan worden ingezet. Deze werkverdeling stelt de GGD’en in staat om zich te focussen op het traceren van de bron en clusters terwijl de landelijke capaciteit ingezet wordt voor monitoren van nauwe contacten. Hierdoor is snellere opschaling mogelijk in regio’s met veel besmette personen.

Bron- en contactonderzoek binnen 24 uur

Bron- en contactonderzoek door de GGD’en verloopt snel en volgens planning. Als GGD’en de melding ontvangen dat uit de test blijkt dat iemand besmet is met het coronavirus, start binnen 24 uur het bron- en contactonderzoek. In dit telefoongesprek bespreekt de GGD de mogelijke bron, signaleert zij clusters en spoort zij de contacten van de patiënt op om die te waarschuwen. Hiermee zorgen we ervoor dat mensen die (mogelijk) besmet zijn, in thuisquarantaine gaan zodat ze anderen niet kunnen besmetten en zich laten testen als ze klachten ontwikkelen.

Tijdelijke werkwijze inmiddels vervangen door reguliere vorm bco

Er was veel persaandacht voor het BCO bij de GGD’en Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam. Zij hanteerden tijdelijk een aangepaste invulling van het bco waarbij zicht gehouden bleef worden op verspreiding van het virus en risicovolle clusters snel bleven worden gedetecteerd. Ook daar wordt het bron- en contact onderzoek weer op reguliere wijze uitgevoerd. Dit betekent dat, in tegenstelling tot de tijdelijke werkwijze, nu ook de nauwe contacten weer gebeld worden door de GGD. Dit is mogelijk doordat het aantal besmettingen na een snelle stijging weer is gestabiliseerd maar ook doordat er een andere werkverdeling met de landelijke bco-capaciteit is ingevoerd. De nieuwe werkverdeling wordt inmiddels ook bij andere GGD’en ingevoerd.

Enorm opgeschaald

De GGD’en hebben sinds de uitbraak hun bco-capaciteit enorm opgeschaald en met succes. Bij iedereen die besmet blijkt, wordt het bco uitgevoerd. Dit is in deze fase van de pandemie van groot belang om de verspreiding van het virus te vertragen. Een opschaling van deze omvang is geen eenvoudige klus, maar verloopt nu goed. Op vrijdag 28 augustus deelt minister De Jonge het herijkte plan voor versnelling en doorontwikkeling bco met de Tweede Kamer. U vindt de powerpoint van het plan en de bijbehorende, toelichtende aanbiedingsbrief hier.