Capaciteit bron- en contactonderzoek

Capaciteit bron- en contactonderzoek

NieuwsCoronavirus

Afgelopen week berichtten de media dat de GGD’en in de regio’s Amsterdam en Rotterdam-Rijnmond waren overgegaan tot het gebruik van een risicogestuurde variant van het protocol voor Bron- en Contactopsporing (BCO). Dit heeft vraagtekens opgeworpen over de mate van opschaling van de capaciteit voor bron- en contactonderzoek door de GGD’en. Ook ontstond er onduidelijkheid over de mate waarin bron- en contactonderzoek werd uitgevoerd. We hebben sterk de behoefte hierop te reageren.

Er is bij beide GGD’en geen sprake van afschaling en op landelijk niveau is nog capaciteit beschikbaar om andere GGD’en te helpen met bron- en contactonderzoek. Bron- en contactonderzoek wordt volop uitgevoerd zodra iemand besmet blijkt met het coronavirus.

Hier vindt u de feiten en cijfers die wij voorafgaand aan het debat hebben gedeeld met Kamerleden.

In de Technische briefing en het debat in de Tweede Kamer op 12 augustus is daarnaast de indruk ontstaan dat 30% van de bron- en contactonderzoeken niet is uitgevoerd. Dit is niet het geval. De administratieve afhandeling van een deel van de bron- en contactonderzoeken is niet op de juiste wijze in de systemen terecht gekomen, waardoor ten onrechte lijkt alsof de bron- en contactonderzoeken niet waren uitgevoerd. Naarmate bron- en contact complexer wordt (clusters, meer nauwe contacten) duurt het ook langer voordat de registratie als afgerond in de systemen terecht komt. Bij elke besmette persoon wordt het bron- en contactonderzoek dus uitgevoerd.

De GGD’en werken op dit moment aan een doorontwikkeling van het opschalingsplan van de bco-capaciteit. Dat is mogelijk met de kennis van nu en nodig met de ontwikkelingen van nu. Hierbij houden we ook de uitgangspunten van het opschalingsplan tegen het licht, aangezien de situatie nu anders is dan in mei. We realiseren ons dat we werken in steeds, en soms ook snel, veranderende omstandigheden en dat het plan dus regelmatig herijkt zal moeten worden.

Nadruk op testen én bron- en contactonderzoek

De GGD’en zorgen er sinds 1 juni voor dat iedereen met klachten die wijzen op corona, zich kan laten testen. Over het algemeen kunnen mensen dezelfde dag nog, of binnen 24 uur, terecht bij een van de meer dan 100 testfaciliteiten. Het terugbellen van iemand waarvan de test uitwijst dat hij of zij besmet is met het corona-virus, vormt ook meteen de start van het bron- en contactonderzoek.
De GGD’en doen alles wat mogelijk is om mensen zo snel mogelijk te kunnen testen, zo snel mogelijk de uitslag van het lab te laten weten én het bron- en contactonderzoek uit te voeren. Dat is één traject waarbij elk onderdeel even belangrijk is en evenveel aandacht krijgt. Wij testen zo’n 100.000 mensen per week en wij voeren bron- en contactonderzoek uit bij de mensen die besmet blijken met het coronavirus. Beide maken onderdeel uit van het ‘testen en traceren’ en worden zorgvuldig en zo snel mogelijk uitgevoerd door de GGD’en.

Bron- en contactonderzoek is wezenlijk in de bestrijding van besmettelijke ziekten. Wezenlijk, maar niet het enige. Daarom roepen GGD’en iedereen dringend op om de richtlijnen in acht te nemen en zo te voorkomen dat mensen besmet raken met het coronavirus en het aantal bron- en contactonderzoeken stijgt.