Ruim voldoende capaciteit bron- en contactonderzoek, nu geen extra capaciteit nodig

Ruim voldoende capaciteit bron- en contactonderzoek, nu geen extra capaciteit nodig

NieuwsCoronavirus

Bron- en contactonderzoek door de GGD’en verloopt snel en volgens planning. De GGD’en bellen binnen 24 uur de mensen op waarvan zij een positieve testuitslag hebben ontvangen en voeren het bron- en contactonderzoek uit bij wie besmetting met het coronavirus is vastgesteld. Het aantal besmettingen is minder dan verwacht, dus ook het aantal bron- en contactonderzoeken ligt lager. De GGD’en hebben ruim voldoende capaciteit hiervoor. Dat heeft gevolgen voor het opleiden van nieuwe bron- en contactonderzoekers.

De GGD’en zijn de afgelopen maanden flink opgeschaald en dus goed in staat om alle bron- en contactonderzoeken uit te voeren. Ook is en wordt georganiseerd dat er voldoende mensen beschikbaar zijn wanneer er een toename is in besmettingen, de zogenoemde ‘tweede golf’. Ook het Rode Kruis en SOS International hebben de afgelopen tijd veel energie gestoken in het werven van vrijwilligers en betaalde krachten die GGD’en kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van bron- en contactonderzoeken zodra dat nodig is.

Minder bron- en contactonderzoeken dan verwacht

Bij de opschaling hebben de GGD’en zich voorbereid op de maximale aantallen bron- en contactonderzoeken (tot wel 1.500 bron- en contactonderzoeken per dag). Het hoogste aantal bij de GGD bekende besmettingen en dus bron- en contactonderzoeken per dag lag in mei en begin juni echter rond de 300 personen en ligt sinds 18 juni meestal onder de 100 personen per dag. Ondanks ruime aandacht in de media en via spotjes op radio/tv, blijft het aantal testen, en dus ook het aantal bron- en contactonderzoeken, achter bij de oorspronkelijke verwachtingen.

Gevolgen voor extra geworven mensen

Dat heeft gevolgen voor het opleiden van nieuwe bron- en contactonderzoekers. Nieuwe mensen die een rol krijgen in bron- en contactonderzoek, volgen opleidingen die zijn ontwikkeld met hulp van de NSPOH. Op dit moment worden er minder extra bron- en contactonderzoekers opgeleid. We zorgen voor voldoende trainers die in geval van ‘een tweede golf besmettingen’ op tijd voldoende mensen kunnen trainen om snel en adequaat bron- en contactonderzoek uit te voeren. Wij kiezen ervoor om nu minder mensen op te leiden omdat we willen voorkomen dat mensen die zijn opgeleid tot bron- en contactonderzoeker, langdurig niet aan de slag kunnen, hun kennis verliezen en dan opnieuw moeten worden opgeleid.