Chatten met Jeugdgezondheidszorg nu tijdelijk buiten kantooruren mogelijk

Chatten met Jeugdgezondheidszorg nu tijdelijk buiten kantooruren mogelijk

NieuwsJeugd

Met ingang van 4 oktober kunnen ouders ook in de avonden en weekenden online vragen stellen aan een jeugdverpleegkundige. Dit is mogelijk omdat de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) tijdelijk extra geld krijgt uit het steunpakket sociaal en mentaal welbevinden van het ministerie van VWS.  Dit project past goed bij het streven van de JGZ om voor álle ouders en jongeren ook online bereikbaar te zijn.

Het incidentele geld is bestemd voor een tijdelijke uitbreiding van de Ouderchat van De GroeiGidsDaar is veel behoefte aan. Uit een 3e peiling van de Balansmeter kwam naar voren dat ruim 40% van de ouders zegt ‘uit balans’ te zijn als het gaat om draagkracht versus draaglast in het opvoeden. Vóór Corona gaf 14% van de ouders dit aan.    

Uitbreiding chat voor ouders 
Via het GroeiGids platform (waaronder de app) kun je chatten met een jeugdverpleegkundige. De GroeiGids ouderchat is er voor alle ouders met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Zij kunnen nu elke werkdag van 18.00 – 22.00 uur en op zaterdag en zondag van 8.30- 22.00 uur chatten. Ouders kunnen in en via de chat hun vragen en zorgen rondom opvoeden en opgroeien bespreken. Bijvoorbeeld: mijn kind huilt veel wat kan ik doen; ik verlies regelmatig mijn geduld als mijn kind driftig is. 

Een groot aantal JGZ organisaties biedt ouders al langer de mogelijkheid om overdag met een jeugdverpleegkundige te chatten. Dit blijft ook zo. De ouderchat is in deze regio’s, naast de tijdelijke uitbreiding, ook geopend van 8.30-18.00 uur. 

Niet alleen tijdelijk ouders helpen
JGZ is blij met deze tijdelijke investering. De beschikbaarheid en bereikbaarheid van JGZ krijgt daarmee een belangrijke impuls. De jeugdgezondheidsorganisaties maken zich er hard voor om altijd online beschikbaar te zijn, voor alle ouders en kinderen in Nederland die dit nodig hebben. Hiervoor is een structurele investering nodig. GGD GHOR Nederland deed daarom al eerder een oproep voor structureel herstel en versterking van de basis van de publieke gezondheidszorg, waar in totaal 600 miljoen voor nodig is. De helft daarvan is bestemd om de basis van de JGZ te versterken.

Image about: Vluchtelingen Oekraïne

Vluchtelingen Oekraïne

De verschrikkelijke situatie in de Oekraïne maakt dat vele inwoners van dat land hun thuis ontvluchten. GGD’en en GHOR dragen ...

Lees meer
Lees meer over Vluchtelingen Oekraïne