Column Paul van der Velpen: Gezondheidsbescherming: zeker als het schuurt

Column Paul van der Velpen: Gezondheidsbescherming: zeker als het schuurt

NieuwsGezondheid

Geen reclame voor ongezonde producten bij sportevenementen voor kinderen, heeft de gemeente Amsterdam besloten. Geen Burger King meer bij een straatvoetbaltoernooi, geen Febo bij de NextGen Games en geen Coca-Cola bij Olympic Moves. Omdat Sport en snoep schuurt. Best lastig, omdat organisatoren van evenementen het sponsorgeld gewoonweg niet kunnen missen. Als GGD zijn we heel blij met dit besluit.

Hoe maak je die afweging? Amsterdam probeert het op een positieve manier te bezien. Dus niet inzetten op het wegjagen van ongezonde sponsors, maar juist op het werven van gezonde of non-food sponsors. Dat het kan, zien we nu al: zo werd de Urban Sports Week gesponsord door T-mobile, Sony Xperia, Smart en GoPro. En dat terwijl cafeïnedrank Red Bull zich als eerste aandiende.

Amsterdam heeft zich vorig jaar – als eerste en tot nu toe enige gemeente en GGD in Nederland – aangesloten bij de Alliantie Stop Kindermarketing ongezonde voeding. Partners daarin zijn de Consumentenbond, Hartstichting, Diabetesfonds, universiteiten, et cetera. Doel van de Alliantie is om kindermarketing voor ongezonde voeding te laten verbieden. Zelfregulering blijkt immers niet te werken. Kinderen zien meer dan dertig ongezonde reclames, per dag!

Maar dreigen met wetgeving en de industrie op haar verantwoordelijkheid aanspreken is niet genoeg. het lidmaatschap van de Alliantie heeft ons nog meer doen beseffen welke bijzondere rol een gemeente heeft op dit onderwerp. Als GGD en gemeente staan we voor de belangen van de kinderen in onze stad. Voor hun recht om gezond op te groeien, zoals genoemd in het VN-verdrag van de rechten van het kind.

Aan ons om te laten zien dat ons beleid over de hele linie strookt met onze ambitie: alle kinderen een gezond gewicht. Oók waar het schuurt met andere belangen. We willen alle wettelijke middelen en overtuigingskracht die we hebben, inzetten om die zo noodzakelijke gezonde omgeving te creëren. Jeugdsportevenementen die we zelf organiseren zijn al nagenoeg gezond en met andere grote organisatoren gaan we in gesprek. Via subsidieregelingen gaat de gemeente sturen op gezond voedselaanbod en gezonde kindermarketing. In de nieuwe contractonderhandelingen voor de catering en sponsoring in sportaccommodaties zijn ook de uitgangspunten van de Alliantie een criterium.

En wat nou als organisatoren toch besluiten bij hun ongezonde sponsor te blijven en hun evenement te verplaatsen naar een andere gemeente? We roepen daarom andere GGD’en en gemeenten op ons voorbeeld te volgen. Om zich aan te sluiten bij de Alliantie Stop Kindermarketing en ook geen kindermarketing toe te staan bij sportevenementen. Zodat alle kinderen in Nederland ongestoord in een gezonde omgeving kunnen sporten. Gewoon een kwestie van gezondheidsbescherming. Alleen gezondheidsbevordering (voorlichting, educatie) is niet voldoende. GGD’en, gemeenten, sluit u aan en pak het op!

Deze column van Paul van der Velpen, Directeur Publieke Gezondheid van GGD Amsterdam, is ook geplaatst in Binnenlands Bestuur.