Coronaprik in het najaar voor risicogroepen en zorgmedewerkers

Coronaprik in het najaar voor risicogroepen en zorgmedewerkers

NieuwsCoronavirus

De minister van VWS heeft na advies van de Gezondheidsraad besloten dat iedereen die een hoger risico loopt om ernstig ziek te worden door het coronavirus, in het najaar een coronaprik kan krijgen. Ook zorgmedewerkers met direct patiëntencontact komen dan voor de coronaprik in aanmerking. Op welke datum deze vaccinatieronde start is nu nog niet bekend.

Anders dan in het begin van de pandemie, is er nu onder de bevolking een brede bescherming opgebouwd. Dit komt doordat veel mensen een besmetting hebben doorgemaakt, een coronaprik hebben gehaald, of beide. Voor de meeste mensen jonger dan 60 jaar is een coronaprik daarom niet nodig, ook omdat de kans dat zij ernstig ziek worden relatief klein is.

Wie mogen dit najaar de coronaprik halen?

Omdat het coronavirus toch kan blijven circuleren en de bescherming na verloop van tijd afneemt, blijft het belangrijk om mensen uit risicogroepen te beschermen tegen ernstig ziek worden, ziekenhuisopname of overlijden door corona. Daarom wordt hen wel geadviseerd om dit najaar de coronaprik te halen.

Dit zijn:

  • Mensen van 60 jaar en ouder;
  • Mensen in de leeftijd van 18 tot en met 59 jaar die jaarlijks een uitnodiging krijgen voor de griepprik;
  • Volwassenen en kinderen uit medische hoogrisicogroepen. 

 Ook zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten, krijgen in het najaar de coronaprik aangeboden.

Zwangeren kunnen het hele jaar door terecht voor een coronaprik

Naast een jaarlijkse coronaprik voor bovengenoemde groepen adviseert de Gezondheidsraad zwangere vrouwen om rond de 22ste week van hun zwangerschap een coronaprik te halen. Hierdoor wordt de moeder beschermd tegen ernstige ziekte door corona en wordt het risico op vroeggeboorte verkleind. Voor zwangeren is de coronaprik het hele jaar door beschikbaar bij de GGD.

Wanneer start de najaarsronde?

GGD GHOR Nederland en de GGD’en bereiden zich voor om de vaccinatieronde dit najaar uit te voeren. Het streven is om in oktober te starten met de eerste prikken. De exacte startdatum zal hier bekend worden gemaakt.