Coronavirus COVID-19

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS-CoV-2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Samen met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO onderzoeken de Chinese autoriteiten het coronavirus. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook GGD GHOR Nederland volgt de ontwikkelingen.

Coronavirus in Nederland

In Nederland zijn patiënten met COVID-19 gediagnosticeerd. De GGD, van de betreffende gemeente, brengt in kaart met wie de patiënt contact heeft gehad door middel van contactonderzoek.
In Nederland is het coronavirus geclassificeerd als groep A infectieziekte en daarbij horen landelijke richtlijnen en protocollen. Alle GGD’en in Nederland volgen deze richtlijnen en protocollen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Verspreiding voorkomen

Bij besmetting met het nieuwe coronavirus is het belangrijk om te zorgen dat dit zo snel mogelijk opgemerkt wordt en dat we ervoor zorgen dat het virus zich niet of nauwelijks kan verspreiden. Wanneer mensen in Nederland worden gediagnosticeerd met het virus, dan zal nauwkeurig in kaart gebracht worden met wie deze patiënt contact heeft gehad. De GGD zal alle contacten monitoren om zo een verspreiding van de ziekte te voorkomen of te vertragen. In Nederland is een structuur waarin artsen, laboratoria, GGD’en en andere organisaties samenwerken om uitbraken van infectieziekten te bestrijden.

Meer informatie?

  • Iedereen met vragen over het coronavirus kan bellen met het publieksinformatienummer 0800 1351 (vanuit het buitenland +312 0205 1351),
  • De meest recente informatie over COVID-19 is te vinden op de RIVM-website.
  • De meest recente informatie voor reizigers is te vinden op de website van het LCR.
  • De berichten van de Rijksoverheid over het coronavirus vindt u op deze .

Voor vragen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw huisarts of de GGD in uw regio.