Coronavirus en toezicht kinderopvang

Coronavirus en toezicht kinderopvang

NieuwsCoronavirus

Vanaf 11 mei gaat de kinderopvang (gedeeltelijk) weer open. Daarnaast kunnen ouders in cruciale beroepen nog gebruik maken van (24-uurs)noodopvang.

Voor reguliere opvang en noodopvang (zowel in een kindercentrum als door een gastouder) gelden de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang. Ook onder de huidige omstandigheden blijft de houder van een voorziening voor kinderopvang of gastouderopvang verantwoordelijk voor het bieden van verantwoorde kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving.
De huidige situatie van de coronacrisis is echter nog steeds uitzonderlijk. GGD GHOR Nederland adviseert de toezichthouders hier rekening mee te houden in de uitvoering van het toezicht.
Meer informatie over de uitvoering van het toezicht in deze periode is te vinden op de website van de Rijksoverheid.