Coronavirus

28 januari 2020Veiligheid

In de stad Wuhan in China is een uitbraak van een nieuw coronavirus. De meeste patiënten hebben longklachten en koorts.  De WHO houdt dit goed in de gaten, en ook andere landen zijn alert. Ook GGD GHOR Nederland volgt de ontwikkelingen.

De GGD’en bereiden zich voor op een eventuele komst van het virus naar Nederland. In Nederland is het coronavirus inmiddels geclassificeerd als behorende tot de groep A infectieziekten en daarbij horen landelijke richtlijnen en protocollen. GGD’en volgen deze richtlijnen en protocollen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De meest recente informatie is te vinden op de RIVM-website en voor reizigers op de website van het LCR. Met vragen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de GGD in uw regio.

Onderstaande afbeelding verwijst naar een Q&A in het Chinees.